Art 8
Pagina 1
De Grote Natuurquiz (Vragen 1-6)

Test je natuurkennis aan de hand van volgende vragen.

Voor iedere vraag kun je kiezen uit 4 verschillende, mogelijke antwoorden. Noteer per vraag je antwoord, en kijk in het hierna volgend antwoordblad niet alleen of je het juiste antwoord gekozen hebt, maar ook tot welke categorie je op natuurgebied "behoort".

Dit doe je, door het aantal punten dat je voor ieder gekozen antwoord krijgt, op te tellen, en je puntentotaal te vergelijken met de categorie-schaal.
VRAAG 1:

Er worden door overheden tegenwoordig beduidend minder herbiciden en pesticiden gebruikt. Door particuliere tuinbezitters en in volkstuinen worden echter nog steeds naar hartelust tegen "onkruiden" en "ondieren" gespoten. Weet je hoe lang het duurt voor alle sporen van dergelijke vergiften UIT de bodem zijn "verdwenen"?
A/ 1 jaar
B/ 3 jaar
C/ 7 jaar
D/ Nooit
VRAAG 2:

Nagenoeg iedere Westerling rijdt met de wagen; maar slechts weinigen kénnen echt de bijzonderheden van dat autorijden. En dan bedoel ik niet de wegcode of de automechaniek, maar in de eerste plaats de remafstand die in gevaarlijke situaties vaak een kwestie is van leven of dood. Als een wagen 60 km per uur rijdt -voor de meesten een zeer gesapige snelheid- , hoeveel remafstand MEER heeft hij nodig, dan wanneer hij 30 km per uur rijdt?
A/niet meer dan 5 meter
B/niet meer dan 10 meter
C/de dubbele afstand
D/de driedubbele afstand
VRAAG 3:

Tegenwoordig legt men in officiële aanplantingen nogal de na-druk op inheemse soorten. Wanneer werd de OKKERNOOT in onze kontreien binnengebracht?
A/ Nooit, want hij is wel degelijk een volledig inheemse boom van herkomst
B/ Sedert het begin van de jaartelling, door de Romeinen
C/ Rond 800 door Keizer Karel, vanuit het Oosten
D/ Rond de 13e eeuw door zowel Engelsen als Fransen
VRAAG 4:

Een simpele vraag (maar niet voor Ben Crabbé):
welke "wilde bloem" is dat?

A/ Gele kamille
B/ Sint-Janskruid
C/ Jacobskruiskruid
D/ Gele rudbeckia
VRAAG 5:

Hogedrukreinigers zijn al flink ingeburgerd: ieder modaal huisgezin bezit een exemplaar om er de auto mee te wassen, de tegels en de tuinmeubelen mee af te spuiten,.... Voor heel wat mannen een onmisbaar hebbeding of "doe-speelgoed", maar echte energie- en watervreters. Weet jij hoeveel water een half uurtje spuiten met een hogedrukreiniger verbruikt?

A/ minder dan 50 liter
B/ minder dan 100 liter
C/ 200 tot 250 liter
D/ meer dan 250 liter
VRAAG 6:

Helaas gaat in Vlaanderen, zoals overal in Europa, het vlinderbestand flink achteruit. Niet alleen in het AANTAL vlinders die nog rondfladderen, maar ook in het SOORTEN-aantal. Hoeveel vlindersoorten zijn bedreigde soorten geworden, die een groot risiko lopen binnen een decennia uitgestorven te zijn?

A/30% door het verdwijnen van natuurlijke habitats
B/15% door het verdwijnen van ruigten
C/10% van soorten met specifieke waardplanten
D/slechts 5%: de zeldzamere soorten