Pagina 3
De Grote Natuurquiz (Oplossingen 1-6)

Je kunt de test op twee manieren doen. Ten eerste door gewoon te kijken of je juist geantwoord hebt: het juiste antwoord staat per vraag in het vet. Telkens staat daarbij ook wat uitleg.

Ten tweede, door het aantal punten dat bij JOUW antwoord staat, voor de 12 vragen bij elkaar op te tellen. Op pagina 5 staat dan een lijst hoe het met je natuurbewustzijn gesteld is, volgens het puntentotaal dat je hebt bekomen.
OPLOSSING 1:

Alhoewel er natuurlijk veel afhangt van WELK produkt men gebruikt, en dus van zijn toxiciteit en afbreekbaarheid - fakto-ren die men te pas én te onpas gebruikt om het probleem uit de weg te gaan-, blijven SPOREN van herbiciden en pesticiden tot 7 jaar na hun toediening registreerbaar. Reden dus om ze NOOIT te gebruiken in de tuin.
A/ 1 jaar: 0 punten
B/ 3 jaar: 3 punten
C/ 7 jaar: 6 punten
D/ Nooit: 9 punten
OPLOSSING 2:

Alhoewel de staat van het wegdek, de banden en de remmen, en de reaktiesnelheid van de bestuurder ook van belang zijn, maakt een doorsnee- chauffeur die met een "gewone" wagen 30 km per uur rijdt, een remafstand van 12 meter. Wanneer hij 60 km per uur rijdt, heeft hij reeds 33 meter nodig, dus bijna het DRIEDUBBELE. Bekijk die afstand eens BUITEN je wa-gen, en begrijp waarom woonzones 30km-zones zijn.
A/niet meer dan 5 meter: 0 punten
B/niet meer dan 10 meter: 3 punten
C/dubbele afstand: 9 punten
D/driedubbele afstand: 6 punten
OPLOSSING 3:

Eigenlijk zit er een beetje waarheid in alle 4 data: de okkernoot is afkomstig uit ZO-Europa, en werd een eerste keer door de Romeinen rond het jaar 100 naar onze gewesten geïmporteerd. Door Keizer Karel gebeurde met de aanleg van medicinale kloostertuinen, een tweede importgolf. En het feit dat de ok-kernoot zowel "English walnut" als "Franse noot" werd ge-noemd, is het gevolg van een derde importgolf in de 13e-14e eeuw. Tot slot: een boom die 2000 jaar in een gebied groeit, is daar eigenlijk "ingeburgerd".

A/ 2 punten; B/ 6 punten; C/ 2 punten; D/ 1 punt.
OPLOSSING 4:

Het is het verguisde jacobskruiskruid; een sterke maar voor het vee giftige plant. Ook voor de mens kan het toxies zijn: het laat bij kneuzing een alkaloïde vrij dat allergiese huidreakties kan opleveren. Gele kamille lijkt er van de 3 het best op, maar heeft mooier gevormde bloemen; ook de rudbeckia's behoren tot de composieten-familie. Sint-Janskruid ziet er niet alleen anders uit, maar heeft ook andere bladeren en bloeiwijze. Het behoort dan ook tot een andere familie : de hertshooifamilie. Enige mogelijke verwarring kan eventueel ontstaan door de naam en door het feit dat het allebei zomerbloeiers zijn.
A/ 9 punten; B/ 0 punten; C/ 6 punten; D/ 3 punten;
OPLOSSING 5:

Veel hangt natuurlijk af van het vermogen van de specifieke hogedrukreiniger, maar men doet wel de moeite om het wer-kelijke verbruik ervan te verdoezelen. Door de "watercapaci-teit" uit te drukken in bar bvb, het verbruik per minuut aan te geven (steeds een relatief klein getal), of het verbruik in gallons aan te geven (ook steeds een klein getal, want 1 gallon= 4,5 liter). Maar doorgaans vraagt een huis-en tuinreiniger 420 tot 500 liter water per uur.

A/ 0 punten; B/ 3 punten; C/ 6 punten; D/ 9 punten
OPLOSSING 6:

Dat vlinders OVERAL er flink op achteruit gaan, is het gevolg van een kombinatie van factoren: de vernietiging van hun na-tuurlijke habitat door bebouwing en urbanisatie; intensieve landbouw en tuinbouw die "onkruiden" weert en met pestici-den spuit; overdreven "netheid" tov tuin en landschap; ..... Het resulteert in het feit dat zowel rupsen te weinig "eten" tot hun beschikking hebben door te weinig waardplanten, als vlinders die te weinig bloemen vinden om brandstof bij te "tanken". Het antwoord is dus een jammerlijke en beschamende 30%.

A/6 punten;B/3 punten; C/0 punten; D/0 punten.