Art 16
Wolfspoot (Lycopus)

Nadat ik het vorig artikel erop gewezen heb, hoe Zenegroen en Wolfspoot met elkaar verward worden door hun "gedeelde" naam Bugleweed, is het niet meer dan normaal dat ik nu Wolfspoot behandel. Men kan aan het verschil in sfeer en energie-kleuren direkt zien, dat het om een ander kruid gaat. Zijn La-tijns-wetenschappelijke naam luidt Lycopus; dit komt van het Griekse "lykos" =wolf + "pous"=voet. De Nederlandse naam is dus de letterlijke vertaling daar -van, zodat men zich kan afvragen: wat was eerst, de volksnaam of de bota-niese naam? De soortnaam europaeus geeft al een gedeeltelijk antwoord : de Wolfspoot stamt uit Europa. En vervolgens: de Franse volksnaam is Patte de Loup, de Duitse Wolftrapp en de Italiaanse Piede di Lupo. Coherent dus, maar tegenwoordig zijn er alhier nog weinig pootafdrukken van de wolf te vinden om te kunnen vaststellen of het ingesneden blad van de plant erop gelijkt. Ik heb die dan maar naast elkaar op een foto geplaatst, en laat dat aan jouw oordeel over.

Helaas is de verwarring hiermee niet ten einde, wat men vond het noodzake-lijk om nog een andere plant met volksnaam Wolfsklauw de Latijnse naam lycopodium te geven (letterlijk vertaald: wolfspoot-JE). Maar dit is een spo-renplant, en kan dus niet echt verward worden met de "echte" Wolfspoot. Qua uitzicht gelijkt de Wolfspoot nog het meest op zijn "neef" (want allebei Lip-bloemigen) Hartgespan, zowel in blad-vorm als in bloeiwijze; alsook in zijn geneeskundige werking, maar dat is voor straks.

Heel typerend voor Wolfspoot is zijn voorliefde voor water: hij komt voor langs waterkanten, drassige plaatsen en moerassen. Langs de waterkant is het een soort van stabiele oevers, die niet of slechts sporadies begraasd worden, en van allerlei zones die in kontakt staan met water zoals kademuren, wal-grachten, houten konstrukties. Hij bezit een dikke wortelstok waarmee hij zich gemakkelijk kan vasthouden op drassige plaatsen. En met uitlopers die hij uitstuurt kan hij zich boven aanspoelsel of bagger "trekken".

In de volksgeneeskunde werd Wolfspoot gebruikt om zijn kalmerende en rustgevende werking: bij overdreven hartkloppingen zoals zijn neefje Hart-gespan, bij overdreven menstruatie en bij nerveuze hoest. Zijn samentrek-kende werking (door looistoffen) is ook werkzaam bij (kleine) wonden. Het is als het ware een plant van eerste hulp bij kleine ongemakken. Met name de zigeuners appreciëerden dit kruid, dat ze ook gebruikten om hun huidskleur donkerder te maken. De gekookte bladeren van Wolfspoot leveren immers een donkerbruine/zwarte kleurstof op, waarmee vroeger ook wol werd ge-verfd. Een naam die in Engeland ng steeds voor dit kruid wordt gebruikt, is Gipsy Wort=Zigeunerkruid, vanwege the urban legend dat zigeuners blanke babies roofden, en die dan bruin kleurden om ze voor hun eigen kinderen te laten doorgaan. De dikke wortelstok kan uitgegraven worden om op te eten, maar dat is eerder iets voor tijden van hongersnood en oorlog, want zo bijster lekker is ie niet.

ASTROLOGIES maakt dit het Aarde-karakter van Wolfspoot duide-lijk. De plant begint gestatig te groeien en te bloeien vanaf juli wanneer de zomer aanbreekt, maar kent zijn hoogdagen in de Maagd-periode in septem-ber. De kombinatie met de Water-energie, verleent hem zijn specifiek uit-zicht en de eigenschappen: hij groeit aan de waterkant, maar heeft niet het voorkomen van een echte "waterplant"; en hij hij heeft een Aarde-karakter, maar vertoont niet de "houterige" kenmerken ervan. Slapper en minder agressief dan zijn neef Hartgespan (die prikt), is hij eerder gesteld op rust en "privacy": hij mijdt druk bezochte (begraasde en verstoorde) plaatsen, om zich te nestelen op moeilijk te bereiken plaatsen waar hij met rust wordt ge-laten.

In de Homeopathie wordt het Wolfspoot-preparaat trouwens lycopus virgi-nicus=maagdelijk, "wit" genoemd, en dat kan geen toeval zijn. De homeopa-thie heeft door het opstellen van het Lycopus-type een aantal nieuwe inzich -ten over het wezen van deze plant en mogelijke medicinale toepassingen er-van bijgebracht. Het betreft vooral zijn remmende werking bij te sterke werking van de schildklier waardoor teveel hormonen worden aangemaakt (ziekte van Graves < hartkloppingen, bevingen, gewichtsverlies, verminderd libido); bij moeilijkheden om in te slapen (insomnia); bij overgewicht door remming van de eetlust en vermindering van de suikerspiegel in het bloed; bij chroniese stress ( < angst, tachycardia); en bij menstruele en premenstruele pijnen. Wolfspoot heeft ook een regulerende werking: op de bloedsomloop in beide richtingen (te hoog EN te laag), op de hormonen (schildklier, oestro-geen, testosteron, hypogonadisme < hypofyse), en op de suikerspiegel in het bloed.

Als ANALOOG KRUID past het bij nerveuze afslovers die blijven doorgaan, niet op de juiste wijze ademen of zich genoeg ontspannen, en daar-door allerlei spanningen en spasmen in het lichaam veroorzaken omdat be-paalde organen of funkties overgeïrriteerd geraken. Dit type houdt liever enige afstand tussen hem en de ander, en schuwt vanuit zijun platoniese in-stelling nauw kontakt of intimiteit. Hij kan ook nogal gemakkelijk overstuur of verontrust zijn: het is een kruidje-roer-mij-niet dat over kleinigheden of détails kan struikelen en uit bezorgdheid allerhande ramp-scenario's in de kop draait over wat er verkeerd kan lopen. Relax, en drink een Wolfspoot-thee of neem Wolfspoot-tinctuur in voor meer psychiese stabiliteit. De werke-lijkheid valt steeds beter mee dan de erge doemscenario's in de kop.

Wolofspoot is als COMPLEMENTAIR KRUID dan weer te ge-bruiken door het mensentype dat problemen heeft om emoties (Water) uit te drukken die gepaard gaan met bepaalde werkzaamheden of gebeurtenissen. Er is een neiging om alles in "gebaren" of handelingen uit te drukken, en de "moeilijke emoties" hierbij links te laten liggen. Maar dan slaan die neer in het lichaam als psychosomatiese klachten (en afgaand op waarvoor Wolfspoot dienstig kan zijn, zijn er heel wat mogelijk).
Het Wolfspoot-advies luidt: maak gebruik van de mogelijkheden die je ter beschikking staan; leer roeien met de riemen die je hebt. En wacht niet op "betere" tijden of "perfekte" omstandigheden om datgene te doen wat je moet doen, of datgene te tonen, wat je moet zeggen. Ga met de flow: de Levens-stroom brengt alles aan wat je op dat moment nodig hebt. Maak er dus ge-bruik van, en verspeel je tijd niet aan zagen vooraf of klagen achteraf. Het is, zoals het is. Soms valt het mee, en soms valt het tegen. That's life! Het leven gaat door een kontinue stroom van ups en downs: leer de dalen te remmen, en te pieken te rekken, en je houdt de juiste koers aan.