Art 35
Varkensgras (Polygonium)

Varkensgras is één van die onopvallende "onkruiden" die werkelijk overal kunnen voorkomen, tot tegen de muren van huizen, op de stoep of tussen de straatstenen toe. Het behoort dan ook tot de zogenaamde tredvegetatie: groeit laag over de grond, bijna liggend; is hard en taai, en vertoont erg veel weerstand (tegen de zon, de droogte, de grondsoort, ja zelfs tegen vertrapt worden). Om dat te kunnen, bestaat de plant uit talrijke segmenten die aan elkaar zitten: hij is lid van de Duizendknoop-familie (de Polygonaceae). Met de wortel als middelpunt maakt Varkensgras een soort spinnewebachtige groei, waarbij de gelede stengels verschillende (poly) hoeken of knopen (gonum) met elkaar maken. De Engelse naam refereert daarnaar: Common Knotgrass (="gewoon knoopkruid"). Alles is klein aan de plant: de hoogte (op rijkere grond maximaal 30 cm); de lancet- tot ellipsvormige blaadjes; de witte tot roze minuscule bloempjes in een groepje van 2 tot 4 in de bladoksels; tot de piepkleine dopvruchtjes. Varkens eten graag het loof van de plant; van-daar de naam Varkensgras. En vogels eten graag de driehoekige zaden, waar-naar de soortnaam refereert -in aviculari zit avicula=vogeltje-; en vandaar ook de ander (bij)naam Vogelduizendknoop.

Alles uit het voorkomen van de plant, maakt duidelijk dat het Varkensgras letterlijk en figuurlijk goed geaard is: de Aarde-energie huist in deze plant op evidente wijze. Wanneer men weet dat de Aarde -en meer bepaald de Sa-turnus- energie samentrekkend en eleminerend werkt, kan men best de medicinale werking en toepassingen van het kruid begrijpen. Varkensgras werkt bloedstelpend: men heeft het lang tijd gebruikt tegen bloedspuwingen en tuberculose (tering), maar men kan het ook gebruiken bij bloedneus, (te overvloedige) menstruatiebloeding, bloed in de urine en bloedende aambeien. Vandaar ook zijn andere bijnaam: Bloedkruid. Zijn samentrekkende of ad-stringerende werking maakt hem tot een expectorans die het loskomen van slijmen uit de luchtwegen bevordert, en tot een diureticum die vocht en afval-stoffen uit het lichaam haalt. Vandaar zijn gebruik bij , bronchitis en keelont-steking, bij reuma en jicht (urinedrijvend), bij witte vloed en bij diarree. Het drijft ook parasieten (wormen) uit het darmstelsel. Tot slot heeft het nog een anti-bacteriële en ontstekingsremmende werking waardoor het het uitwendig als wondhelend kompres kan toegediend worden, en ook bij droge huiduitslag en eczema.

Saturnale kruiden hebben naast een samentrekkende ook nog een afrem-mende werking. In het geval van Varkensgras is dat in het bijzonder op de vethuishouding en de bloedsuikerspiegel. Naast het produceren van enzymen voor het verteren van vet, maakt de pancreas of alvleesklier ook nog in-suline aan die nodig is om suikers beschikbaar te maken voor het lichaam. Suiker is belangrijk als brandstof en moet dus in een bepaalde hoeveelheid in de bloedbaan aanwezig zijn om tot prestaties te kunnen komen (bij hypogly-cemie of tekort aan suiker, voelt men zich slap als een vod). De lever is de aan-voerder van energie door het voedsel af te breken en suikers vrij te ma-ken. De pancreas is de bewaker of beheerder van energie, door ervoor te zorgen dat de suikers assimileerbaar worden en dat het teveel door de lever wordt omgezet als reserve in vetweefsel (glycogeen) . En de nieren zijn de rei-nigingsdienst, die het teveel en de afval af-voeren. Bij suikerziekte valt het regulerend vermogen door gebrek aan insuline weg, en kan de suiker noch worden gebruikt, noch worden opgeslagen (maar spoelt weg door de nieren). Bij (ouderdoms)diabetes is er vaak een lange geschiedenis van Jupiter-gulzig-heid met teveel eten en obesitas door gebrek aan maat. De pancreas is het Saturnus-orgaan dat voor een efficiënte afweging, een dosering van opname en verwerking zorgt, en dus door een aanhoudende over-maat niet alleen ge-prikkeld, maar uiteindelijk ook uitgeput kan geraken.

Derhalve is Varkensgras het ANALOOG KRUID kruid voor het mens -type van de volhouder: iemand die beheerst en geduldig in staat is om al-lerhande offers te maken om een bepaald doel te bereiken. Hierbij zijn de middelen die hem ter beschikking staan, eerder beperkt, maar daarin herkent men juist zijn meesterschap. Door de tering naar de nering te kunnen af-stellen, doet zo iemand eerder bescheiden over zijn kunde, en is eerder nede-rig over zijn verdiensten. Hij laat zijn werk of het resultaat spreken, dat dan ook puik is afgewerkt. Perfektie is niet van deze wereld, maar iets wat met ex-pertise en vakkundigheid is volbracht, raakt dat wel. Al die noeste arbeid om dat te realiseren evenwel, en konsekwent te blijven volhouden ook wanneer het tegen zit, kosten evenwel een hoop energie. En al die hardnekkige inspan-ningen om een vaste koers aan te houden, en al die hindernissen op zijn weg te omzeilen, kosten een hoop weerstand. Wie het been stijf houdt en zich schrap zet, krijgt last van verstijving of reuma. Varkensgras tot zich nemen om te mediteren WAAROM met dit doet.

Als COMPLEMENTAIR KRUID past Varkensgras dan weer bij het gretige menstype dat méér wilt dan waarop hij recht heeft op basis van zijn arbeid en inspanning. Zo iemand wil rijk worden en in overdaad en welvaart leven, en is daarvoor zonder scrupules. Zijn moreel besef hanteert hij nogal flexibel naargelang hem dat uitkomt, en konsekwent zijn is niet zijn voornaamste eigenschap. Zijn gedrag is dus kronkelig: hij wringt zich vaak in allerhande bochten om zijn belangen te dienen of om aan zijn trekken te ko-men. Hij is niet vies van een leugentje (om bestwil zogezegd) en van een be-drog als dat in zijn voordeel uitvalt. Bij verschoning achteraf beroept hij er zich steevast op dat hij zich heeft laten meeslepen door zijn impulsiviteit, maar vaak zijn dat eerder berekende zetten: zo iemand gaat zo ver, als men hem laat gaan. Hij stopt maar met iets, wanneer hij tot staan wórdt gebracht. Dit over de schreef gaan, heeft evenwel lichamelijk allerhande gevolgen: een buik door geen maat te houden in eten; allerhande ongemakken en kwaaltjes door een te liederlijk leven. Varkensgras tot zich nemen om die MAAT te vin-den.

Dat Varkensgras in staat is om gal-en blaasteentjes uit de drijven dankt het aan zijn tweede energie: Boogschutter-Jupiter: deze gaat op zoek als een ketterjager naar wat daar niet thuis hoort, en drijft het uit. Noteer tot slot dat uit de biologiese landbouw blijkt dat varkensgras een slechte invloed heeft op knolgewassen; en alhoewel het gezond is voor varkens, het eerder ongezond is voor schapen.