Art 36
(Zwarte-, Stinkende-) Ballote

Heb je nog nooit van de Zwarte of Stinkende Ballote gehoord? Geen probleem want deze plant komt niet algemeen voor, zeker niet in de Lage Landen. De Ballote is familie van de (Bos)Andoorn, de Malrove en de Betonie: de uitge-breide familie der Lipbloemigen die sterk vertegenwoordigd is in de aromatie -se kruiden met oa Thijm, Marjolein, Salie, Munt, Bonekruid, Citroenmelisse, Kattekruid, Lavendel, Rozemarijn, Basilicum, ..... Wat leden van deze familie gemeen hebben, zijn vierkante stengels en typiese lipbloemen (zie foto's hier-boven) die bestaan uit kroonbladeren die vergroeid zijn tot een zogenaamde onderlip als landingsbaan voor insekten, en een kapje of bovenlip waarin meeldraden en stijl zitten die de rug van het insekt wrijven als die in dieper in de bloem naar nectar zoekt.

Deze Lipbloemigenn lijken vaak ook sterk op elkaar, waardoor ze nogal eens met elkaar verward worden, of waardoor ze namen krijgen die naar elkaar refereren, wat de verwarring aleen kan doen toenemen. Zo wordt de Ballote ook wel eens Zwarte Malrove, Zwarte Andoorn, Stinkende Andoorn, of Stin-kende Netel genoemd (dat laatste omdat de bladeren sterk gelijken op die van de Witte Dovenetel). Over twee dingen kan men het wel unaniem eens zijn: de Ballote heeft nogal donkergroene bladeren (wat wel kan verschillen volgens de lichtinval) , vandaar het "Zwarte"; en de geur van de plant is bepaald ON-aangenaam. De naam ballote refereert daarnaar: het komt van het Griekse "ballo", wat verwerpelijk betekent: het vee weigert deze plant te eten van-wege zijn geur. Als verdedigingstaktiek tegen vraat is dat natuurlijk geslaagd. Zoek dan ook geen recepten met Ballote want die zul je niet vinden; voor een deel verklaart dat ook de onpopulariteit van deze plant: men laat hem vanwe-ge zijn stank liever links liggen. En anderzijds verklaart dat ook waarom voor -al de tinctuur gebruikt wordt.

De bloei met de rozerode lipbloemen in kransen begint in juni en kan tot in oktober duren. Maar het gaat hem er niet om wanneer de eerste bloemen verschijnen, en de laatste bloemen verdwijnen; het gaat hem om de bloei-golven en vooral wanneer het hoogtepunt daarvan precies valt in de loop der seizoenen. Men kan in die bloei van Ballote twee duidelijke maxima waarne-men: resp. in het begin (juni-Tweelingen) en op het einde (september-Maagd) van de zomer. Omdat de plant reageert op deze twee energieën, geeft ze aan dat deze zelfde energieën ook in de plant huizen. De Ballote is dus een Twee-lingen-Maagd-kruid, of samengevat een Mercurius-kruid.

ASTROLOGIES is de Planeet Mercurius immers zowel de heerser van het Teken Tweelingen als van het Teken Maagd. Lichamelijk zijn de longen het analoge Tweelingen-orgaan, en de darmen het analoge Maagd-orgaan. Van-daar dat een Tweelingen-Maagd-kruid zoals Ballote op BEIDE kan inwerken: een verslijming van de luchtwegen heeft vaak te maken met een verontreinig-de of slecht werkende darm. De afvalstoffen komen dan in de bloedbaan te-recht om via de longen als slijm naar buiten te worden geloosd door een ver-koudheid, niezen, hoesten, .... En diarree kan dan bijvoorbeeld het symptoom van een verzuurde spijsvertering zijn, waarbij een geprikkelde en verslijmde darm zich van zijn prikkeling probeert te ontdoen.

Omgekeerd kan een te gehaast, onrustig en oppervlakkig ademen, er de oor-zaak van zijn dat ook de darm te gehaast, onrustig en onvolledig werkt. Een algemene nerveuze instelling, weerspiegelt zich in zowel geprikkelde lucht-wegen als geprikkelde darmen. Het Mercurius-type is het zenuwachtige type dat moeilijk stil kan blijven zitten maar altijd bezig wil zijn; is het niet door iets te doén, dan is het door over iets na te denken. Dat onrustig heen-en weer geloop, dat jachtig gepieker, belast longen, darmen EN zenuwen. Zij komen onder te grotre druk of spanning te staan; zij worden OVER-prikkeld.

Als ANALOOG KRUID past Ballote dan ook bij het nerveuze-type, dat steeds twee dingen tegelijk wil doen, en aan drie dingen tegelijk wil denken. De zenuwen kunnen hierdoor onder zo'n grote spanning komen te staan, dat zij deze druk NIET meer aankunnen, en er een kortsluiting optreedt. Die kramp kan optreden in de luchtwegen als een hooikoortsaanval, een hoestbui, een astma-aanval, een niespartij, ....; in de darm als buikpijn, diarree, een spastiese darmperistaltiek (prikkelbare darm syndroom of PDS) darmgassen, ......; en tenslotte ook als kortsluitingen in de zenuwbanen zelf als bevingen, spasmen, oorsuizen, hart-kloppingen, hyperventilatie, slapeloosheid. De prikkelbaarheid kan dermate oplopen dat de al overspannen zenuwen door stress helemaal tilt slaan en men tot "hysteries" gedrag overgaat. De spreek-woordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Ballote helpt om met deze geestelijke druk en deze (zelf gekreërde of door situaties ontstane) stress om te gaan, door de zenuwstroom en het denken te laten doorstromen, ipv rond een thema of incident te blokkeren. The flow moet immers niet stoppen voor een hindernis of probleem, maar errond gaan.

Als COMPLEMENTAIR KRUID past Ballote bij de perfektionist of de controllfreak die wilt dat alles verloopt volgens een van tevoren uitge-stippeld plan of scenario waarvan niet mag afgeweken worden. Alles moet tot in de kleinste détails kloppen. Zo iemand houdt helemaal niet van verrassin-gen of onverwachte wendingen op het laatste moment: alles moet beheers-baar en voorspelbaar zijn. Het gevolg van zo'n statiese instelling, is dat ener-gie, emoties en gedachten niet mogen stromen, maar in vaste patronen wor-den gegoten, waardoor stagneringen en blokkades ontstaan omdat ze door sluizen moeten lopen ipv vrij hun loop te kunnen volgen.

Zulke blokkades kunnen zich dan manifesteren in zowel het Maagd-gebied -dat van de spijsvertering- als in het Tweelingen-gebied -dat van de luchtwe-gen-. Strikt gezien is Ballote GEEN kruid exclusief voor de spijsvertering of de luchtwegen: het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om bij geblokkerde spijs-vertering gal (door bitterstof) en darm te stimuleren tot betere of sterkere werking, maar steeds vanuit een welbepaalde achtergrond. M.a.w. Ballote is GEEN typies gal-kruid. Pik dus in de keuze van een kruid nooit zomaar uit een lijst van symptomen -want dan werk je symptomaties-, maar kijk steeds naar de samenhang of het verhaal waardoor ook een samenspel van een paar klachten tegelijk optreedt. Zowel de Homeopathie als de Bachbloesems zitten zo in elkaar, maar OOK de moderne Fythotherapie funktioneert volgens deze principes. Daarom leg ik telkens weer opnieuw zo'n nadruk op het menstype.

Dus zowel hypochondrie, reumatiese klachten, jicht als depressie en een alge-meen angstige instelling kunnen het gevolg zijn van zulke blokkades. Iemand die op kontrole uit is, is immers angstig om deze kontrole te verliezen en zal agstvallig blijven checken of dit niet het geval is. De algemene attitude tov het leven is er eerder één van wantrouwen, dan van vertrouwen. Maar strikt ge-zien alweer is Ballote GEEN rustgevend kruid, maar een ontkrampend kruid. Dit wijst op de aanwezigheid van nog een derde energie: die van Wa-terman/Uranus. Deze energie is lichamelijk een "ontstopper", psychies een bevrijder: ze gaat op zoek naar waar er verstoringen door barrières lig-gen, en doorbreekt ze. Door de luchtwegen en de darmen opnieuw vrijelijk in hun ritmiek te doen bewegen, en de hoogspanning af te voeren, werkt Ballote ontkrampend en krampwerend (spasmolyties).
Maar psychies moet men wel begeleidend werk doen door zich ook in de geest van deze barrière of dat patroon te bevrijden. Zoniet installeert het zich on-middellijk opnieuw vanuit eenzelfde psychosomatiek. Iemand die allergies reageert op verandering, omdat hij vindt dat dit de goede gang van zaken verstoort, heeft een te staties beeld van de realiteit. Hij moet leren dat in het leven ALLES steeds in beweging en dus in verandering is: niets of niemand blijft hetzelfde. Men moet evolueren en groeien, en dus aanpassingsvermogen aan de dag kunnen leggen om deze groei- en veranderingsfasen aan te gaan. Vandaar dat Ballote ook kan gebruikt worden bij de overgangsjaren, of bij menstruele krampen (maandelijkse vrouwelijkev ritmiek), of bij slapeloos-heid (problemen met de dag-nacht-ritmiek of overgang).