Art 1
Sint-Janskruid
RUBRIEK: Kruiden    Geplaatst op 2 november 2007

Zoals ik reeds op mijn website heb vermeld (hoofdstuk Kruiden), wordt Sint-Janskruid te-genwoordig vermeld in heel wat bijsluiters van allopatiese geneesmiddelen. Zo wordt het gebruik ervan afgeraden in kombinatie met bepaalde anti-depressiva en anti-hypertensie-preparaten, en bij de chemokuur van kankerpatiënten omdat het de werkingen ervan tegen -werkt door via de lever giftige of "lichaamsvreemde" stoffen vlugger uit de stofwisseling te elemineren. In die zin wordt het gebruik van Sint-Janskruid zelf reeds in de reguliere ge-neeskunde aangemoedigd als "alternatieve" behandeling bij depressie en vormen van zwaar -moedigheid of neerslachtigheid: door positief en stimulerend op de lever in te werken, kan dit kruid de levenslust en de algemene vitaliteit bevorderen. Ook wie door stress is "uitge-blust", of wie door oververmoeidheid onder slapeloosheid te lijden heeft, is gebaat bij het gebruik van Sint-Janskruid.

Laatst geleden heb ik Sint-Janskruid ook als tegen-indikatie zien vermeld staan in de bij-sluiter van aromasin. Dit geneesmiddel is een aromatase-remmer, en wordt gebruikt bij de nabehandeling van vrouwen die borstkanker hebben gehad, en in de menopause worden gebracht. Ze verhinderen de aanmaak van aromatase, nodig om de vrouwelijke geslachts-hormonen of oestrogenen te maken. Nu ken ik natuurlijk onvoldoende de scheikundige implikaties en mogelijke interferenties, maar bij mijn weten staat Sint-Janskruid niet direkt bekend als een oestrogeen-bevorderend kruid (ik ken heel wat kruiden die daarvoor veel be-ter in aanmerking kunnen komen). Ik weet derhalve ook niet goed wat de gevolgde redene-ring in dit geval is om de kombinatie ermee af te raden. Het heeft er eerlijk gezegd meer weg van dat Sint-Janskruid maar "veiligheidshalve" in alle gevallen op "de zwarte lijst" wordt gezet. Als het niet gebruikt mag worden bij de chemokuur, dan maar ook bij alle nabehan-delingen van kanker: beter geen "risiko" nemen. Of deze maatregel is ingegeven door een gedegen kennis van de werking van Sint-Janskruid, durf ik ten zeerste betwijfelen.

Opmerkelijk is wel dat Sint-Janskruid op gelijke noemer wordt gezet met een antibioticum (rifampicine), een anti-afstotingspreparaat na transplantatie(ciclosporine), en een anti-epileptica(carbamazepine), onder de alinea "in combinatie met andere geneesmiddelen". Wil dat dan zeggen dat Sint-Janskruid officiëel erkend wordt als een kruid met een genees-krachtige werking?

In de site van de Belgische Federatie tegen Kanker (30 oktober 2004) staat alvast wit op zwart:"Hoewel Sint-Janskruid te koop is zonder voorschrift (??), moeten we het wel degelijk beschouwen als een volwaardig geneesmiddel. Vermijd dus (?) om het in te nemen zonder doktersvoorschrift (??) en, als u chemotherapie volgt, vraagt u best vooraf de mening (me-ning?) van uw oncoloog."

In Test Gezondheid, het tijdschrift van Test-Aankoop (nr80 augustus/september 2007), wordt bij de analyse van antidepressiva, dan weer gesteld dat: "De exakte (??) werking van sint-janskruid is niet gekend.(???). Wel weet men dat het kruid minstens 10 mogelijke (??) actieve bestanddelen (??) bevat."

En ook hier eindigt het artikel in dezelfde waarschuwende teneur: "Sint-Janskruid kan bo-vendien (?) de werking van andere medicatie vertragen of versnellen: medicatie tegen hiv, kanker en epilepsie, bloedverdunners en zeker niet te vergeten: andere antidepressiva. " Hoogst merkwaardig, wanneer de algemene konklusie van dat onderzoek luidt, dat die antidepressiva te vaak en te snel worden voorgeschreven, hun effekt twijfelachtig is, en de bijverschijnselen ervan niet min zijn. Begrijpe, wie het kan begrijpen, wanneer het stukje over Sint-Janskruid eindigt met:" Als uw arts een antidepressum wenst (?) voor te schrij-ven, zeg hem dan altijd wat u al inneemt, ook de onschuldig lijkende kruidenmiddeltjes (het pejoratieve verkleinwoord!). Sommige van die middelen kunnen in combinatie met andere immers erg gevaarlijk (??) worden."

Kunt u al deze kromme redeneringen en deze bochten van 180 nog volgen? Sint-Janskruid is een "een geneesmiddel" OMDAT het allopatiese middelen kan tégenwerken; maar ander-zijds wordt het precies om dié reden ook "verketterd". Als Sint-Janskruid werkt, was het dan niet voor de hand liggend om gewoon te konkluderen: neem Sint-Janskruid? Er kunnen geen "gevaarlijke interakties" met allopatiese middelen optreden, wanneer je die laatste ge-woon niet inneemt. De reden waarom men deze konklusie niet wil nemen, ligt ook voor de hand. Het advies om dan uiteindelijk " toch maar de gewone antidepressiva te nemen", om-dat "kruiden gevaarlijk zouden zijn", is daarom niet alleen hypokriet, maar speelt ook in op onzekerheids- en onveiligheidsgevoelens. Ik zou zeggen: doorzie deze spelletjes, mensen!