Art 3
Ligt de Waarheid in Neutraliteit?
RUBRIEK: Bewustzijn            Geplaatst op 6 juni 2007

Het is nu ondertussen al een aantal jaren geleden, dat wanneer ik een kursus startte, ik daarvoor overal reclamefolders ging neerleggen. Cruciale plaatsen daarvoor waren de natuurwinkels en alternatieve boekenwinkels, waar zich heuse "duw-en-trekpar-tijen"" afspeelden om vooraan te liggen of te zitten in de daartoe voorbehouden plekjes of bakjes. Op de duur drong enige kreativiteit zich op, en ging ik op zoek naar ándere locaties om mijn boodschappen de wereld in te sturen. Toen ik in deze explo-ratietocht een eetcafé aandeed, en vroeg, of ik op de ruime bank vol reclamefolders van allerhande uiteenlopende aktiviteiten ook mijn folder daarbij mocht leggen, was het crypties antwoord: "Op voorwaarde dat het geen visie bevat."

Ik wist niet wat ik hoorde: die bank lag werkelijk VOL met reclamefolders voor aller-lei kommerciële projekten; die werden toch niet "zomaar" en zonder de minste be-doeling ingericht? Precies, of zich bijvoorbeeld louter en alleen maar willen vermaken in het leven geen expleciete levensvisie zou inhouden: geen "moeilijke dingen" aub! Precies, of "niets met politiek te maken willen hebben", niet zou getuigen van een bepaald "politiek standpunt". Precies, of niet tussenbeide komen wanneer mede-mensen in nood of in gevaar verkeren, geen expleciete keuze en instelling zou bloot leggen. Dit zijn maar een paar voorbeelden die direkt door mijn kop schieten; je kunt er vast zélf nog wel een aantal sprekende bijvoegen.

Hetzelfde probleem blijf ik ook nu op het Internet tegenkomen (dat ik nota bene juist heb aangeboord om dat euvel niet meer te ontmoeten!): de "encyclopediese sites" die accurate weergave van gebeurtenissen, feiten en data geven, zijn in de waan dat zij dit vorm-principe kunnen uitbreiden over thema's die INHOUDELIJK van aard zijn. Onder het motto: wij nemen geen standpunt in, wij kiezen geen partij; wij zijn "neu-traal". De vraag is echter: is dat echt mogelijk?

Lees wat zij publiceren over astrologie en esoterie bvb, en het zal je meteen duidelijk worden dat wat daar staat, korrespondeert met wat "de wetenschap" daarover vindt, en niet met wat de astrologen of beoefenaars van esoterie daarover vinden. Bijdragen die ik heb geprobeerd op te sturen ter correctie, werden (op enkele minuten tijd nota bene) in naam van datzelfde gebrek aan "encyclopedies karakter" verworpen. De "andere klok" mag dus niet gehoord worden. Nou, zo "neutraal" vind ik dat niet bepaald. Het toont in ieder geval aan, dat een "neutralitiet zonder visie" een illusie is. Dat was al in mijn studentijd in de seventies duidelijk, toen we de mythe van "de waardenvrije wetenschap" hebben doorprikt.

De kern van het verhaal draait rond het spel van het rationele denken, dat onder het mom van "objektiviteit", alle zgn subjektieve faktoren probeert uit te bannen. Maar de wereld van het "subjekt" is niet louter de wereld van (verhitte en uit de hand lopende) emoties, of het blind achterna lopen van het bekrompen eigenbelang. Het is vooral de wereld van de EXISTENTIELE DRIJFVEREN. Waarom iemand doet wat hij doet, zal men niet in de "objektiviteit" vinden, want op dát vlak kan hij steeds met een rationele uitleg of verschoning voor zijn daden op de proppen komen. Leugens, ontstaan niet louter uit subjektieve vervormingen van de realiteit, maar komen vaak juist voort om een schijn van objektiviteit te wekken. Kortom, die objekt-subjekt-splitsing is een onding: het kreeŽrt de illusie dat "objektiviteit" neutraal zou zijn, en zich louter op feiten zou baseren, ook daar en wanneer ze dat niet doet, maar een verdoken standpunt weergeeft.

We moeten dus objekt en subjekt in onszelf laten samenwerken: het zijn geen vij-anden van elkaar, maar bondgenoten. We moeten niet als "halve" maar als HELE mensen durven te reageren, te denken en te leven, met alles "erop en eraan". En als we dat doen, dan handelen we STEEDS vanuit een motief en vanuit een visie. En het is zeer "onze zaak" om ons daarvan bewust te worden, ipv onze existentiŽle motieven onderbewust of onbewust te laten "voortkabbelen".