Art 13
Morning Glory - Dagbloem

De Winde-familie of Convolvulaceae bestaat uit slingerplanten, die zich links-gewijs om andere planten, takken of draden heen winden. De Akker-winde en de Haagwinde zijn inheemse vertegenwoordigers, die over heel Eu-ropa en Azië verspreid zijn. De Ipomoea of Morning Glory is dan weer af-komstig uit Midden-Amerika. De plant wordt zo genoemd, omdat de mooie en delikate klokbloemen zich openen in het morgenlicht. In het Nederlands wordt ze ook Dagbloem genoemd, omdat die efemere schoonheid slechts één luttele dag blijft bestaan: de bloem begint al te verwelken 2 uren voor de zon ondergaat.

Van deze laatste, wordt de Water morning Glory (Ipomoea aquatica) in ZO-Azië als een lekkere groente gekweekt en genuttigd, en kreeg de bijnamen water-spinazie, ong-choy en kang-kung. Zowel Haag- als Akkerwinde worden in Europa als een erg lastig akker-en tuinonkruid beschouwd; en op dezelfde manier wordt de Water Morning Glory in de USA als een pest ervaren. Ter volledigheid moet opgemerkt worden dat de familie nog een andere groente kent: de zoete aardappel of bataat die knollen vormt aan zijn wortelstokken. De Windes zijn lastig om te verwijderen doordat hun wortelstel zo diep gaat, en elk stukje tot een nieuwe plant kan uitgroeien.

Van de Morning Glory zijn er drie ondersoorten te onderscheiden: de ipo-moea tricolor, de ipomoea purpurea en de turbina corymbosa. Ze verschillen niet alleen in de kleur der bloemen -resp. blauw (ook roze en wit), paars, en wit- ,maar ook in de vorm en kleur der zaden. Dat heeft vooral zijn belang in het oude, religieuze gebruik van de planten in de plaatselijke kulturen van Midden-Amerika, en ik zal hierop verder terug komen.
Vooreerst is het belangrijker om het medicinaal gebruik van Morning Glory te belichten. In Azië werd de Dagbloem gebruikt in de Chinese kruidengenees -kunde als Qian Niu Zi als een antiparasitair, diureties en laxatief kruid, dus bij de behandeling van spoelwormen, oedeem en erge vorm van konstipatie. Het brengt de darmperilstatiek terug in beweging en verdrijft ophopingen van voedsel in maag en darmen. Het drijft zowel water in de weefsels als slijm in de luchtwegen uit.

ASTROLOGIES korrespondeert dit met de Lucht-energie: wat geblok -keerd is, terug in beweging brengen. We zien verder, welke Lucht-energie.

Anderzijds werden de zaden van de Ipomoea sedert oudsher gebruikt als be-langrijk halucinogeen in waarzeggerij en magies-religieuze rituelen. Bij de Chinantec- en Mazatec-Indianen van de Oaxaca-streek werd daarvan een drank gemaakt -de piule- om de waarheid te onthullen in "duistere zaken". De Zapotec-Indianen, maakten ervan amukia, een medicijn om te voorspel-len. De algemene naam die de Azteken aan de Ipomoea gaven was Tlitlilzin naar de kleur zwart van de zaden. En Ololiuqui was de naam die ze aan de turbina met de bruine, ronde zaden gaven. Of ook nog coaxihuitl: slangen-plant; groene slang.

De zaden van ALLE soorten Morning Glory hebben dit gemeen: bevatten een alkaloïde dat sterk gelijkt op LSD, en hetzelfde effekt heeft als een LSD-trip. Volgens de oude Westerse, rationele visie "verliest men zijn zinnen", om mis-leid te worden door de hallucinaties die men onder invloed van het middel krijgt. Maar volgens de nieuwe inzichten over de struktuur van de psyche, wordt men tijdens de trip bevrijd van mogelijke taboe's, verdringingen en konditioneringen door het "ik" opgelegd. Hierdoor wordt men in staat gesteld om dieper in zijn bewustzijnslagen af te dalen, en op zoek te gaan naar de geheimen die men verborgen heeft in zijn onderbewustzijn. Of door be-vrijd te worden van de ketens van tijd en lichaamlijkheid verbonden aan de materiële existentie, als geest te kunnen reizen naar "de andere kant" (=astra-le reis) en te kunnen kommunikeren met geesten aan die kant.

In beide gevallen is het doel hetzelfde: de zeepbellen van leugens, voorstellin-gen, opvattingen en konditioneringen doorprikken, om de dingen te kunnen "zien" zoals ze zijn. De "reiziger" maakt de reis hierbij onbevangen en "onper-soonlijk" mee, en geeft een verslag van wat hij ziet, als was hij er niet zelf in betrokken. Dit loskomen van de stoffelijkheid en van het ego met zijn belangen, is nodig om al de innerlijke barrières en moraliteitsprincipes te ver-wijderen waarmee men het onderbewustzijn op slot houdt. In plaats van dan zijn geheimen in deze ondergrondse gevangenis opgesloten te houden, opent men de celdeur , en kan men wat men probeert te verbergen, alsnog eindelijk uitbeelden. In tegenstelling tot de beeldenstroom die bij de Ayahuasca -een liaan uit Zuid-Amerika- (zie HIER ) los-komt, komt bij de Morning Glory de stroom uit het onderbewuste veeleer als een reeks gesprekken naar boven.

Hij-die-weet brengt dan antwoorden op de vragen of raadsels waarvoor men staat. Die "hij" kan het slachtoffer van de misdaad, de overledene over wie het gaat, een getuige die er destijds bij was, een plantengeest, een orakel, een raad -pleging van de Akasha-chronieken,.... zijn, die hem openbaart wat hij weten wil, hem raad geeft of hem de waarheid onthult. In sommige gevallen is dat zijn onderbewustzijn zelf dat "aan het woord is", en hem vertelt wat hij eigen-lijk al altijd wist, maar al die tijd verdrongen had gehouden. Het hele proces draagt zowel Waterman-kenmerken (het gesprek, de waarheid, de geestes-verwantschap), als Schorpioen-kenmerken (het geheim, het onderbewust-zijn, de groene slang=de kundalini, de katarsis).

Men heeft vastgesteld dat Morning Glory anti-bacteriële en anti-tumorale werkingen bezit. Het wordt in de Chinese kruidengeneeskunde gebruikt bij de behandeling van streptococcus, dysenterie, gonorrhea, schimmel (Candida alba). En in Amerika tegen sypphillis. Aandoeningen aan de geslachtsorganen en geslachtsziekten, en ook kanker vallen natuurlijk ook onder die Schorpioen -Pluto-invloed. Daarmee moet men evenwel zeer voorzichtig omspringen, en Morning Glory zeker niet tot '"kanker-medicijn" bombarderen.
Kankergezwellen zijn een complex gebeuren, die ontstaan uit letsels op ver-schillende bestaansniveau's: niet alleen lichamelijk (blootstelling aan kanker-verwekkende stoffen; ongezonde levenswijze), maar ook emotioneel (des-truktieve en verdrongen emoties; trauma's en oud leed), mentaal (stress) en spiritueel (chaos, vervreemding, verlies van eigen kern, verslavingen). Vaak kennen die een voorgeschiedenis van een familiaal karma of een karmiese problematiek die jarenlang aansleept. Dat eventjes met een (wonder)middel op één-twee-drie gaan oplossen is een ongerijmdheid. Zie ook HIER . Eerst is een katarsis nodig om het oud leed uit zijn kerker van het onderbewustzijn te halen, en zich bewust te worden van de oorzaak en samenhang van zijn kwaal. Dat is het Schorpioen-deel van de verwerking. Maar als dit ook niet ge-volgd wordt door het inslaan van een andere levenswandel en het herstel van een gezonde omgang met de wereld -het Waterman-deel-, dan verandert men niets aan de manier waarop die kankercellen (energeties) gevoed wor-den. Geen verandering in zijn gedrag, dan ook geen ommekeer in de ziekte. Het moet "van zichzelf komen", en niet van een middel.

In de bloemensymboliek staat de Dagbloem voor: "ik ben gebonden". Voor een klimplant die zich windt rond ANDERE takken en planten, is dat een evidentie: men is "gebonden" aan de "steunplant". Maar er bestaat een ver-schil tussen gebondenheid en verbondenheid. "Ik ben gehecht aan (iets of iemand)", klinkt helemaal anders dan "ik zit vast aan iets of iemand". Het verschil tussen Vissen en Schorpioen.

Bij de (Californiese) Bach-bloesems Staat Morning Glory voor het doorbreken van verslavende gewoontes, een onregelmatige levensstijl en destruktieve gewoontes om het lichaam te misbruiken. Tegen rusteloosheid, chaos in de geest en als hulp bij ontwenningskuren. Morning Glory helpt de geest te ontwaken voor frisse(re) ritmes en nieuwe perspektieven.

Op een originele wijze heeft de jonge Rudy dat destijds in een schilderij-colla-ge uitgebeeld. Ik voelde mij sterk aangetrokken tot deze bloem. Wist ik veel dat er met mijn Waterman als ZonneTeken opposiet Pluto, en met mijn Maan in Vissen, een sterke associatie bestond tussen mij en de Morning Glory. Mijn leven is een opeenvolging geweest mij hechten en weer loslaten, van vallen en weer opstaan.