Suppl
De 222 gezondheidsclaims bij voedings-supplementen
Supplement (haha) bij en artikel    Geplaatst op 27 januari 2013

Dat is een beetje droge kost (haha) voor wie zich de moeite wil doen om dit "werk-stuk" even onder de loupe te nemen en aan een analyse te onderwerpen.

Wat vooreerst opvalt, is, dat verschillende produkten verschillende gezondheids-claims meekrijgen. Het betreft dus niet uitwerkingen van werkingen (haha) per produkt; het wordt integendeel versnipperd per "claim". Dit verdoezelt dan eigenlijk dat het al bij al om bitter weinig produkten gaat: slechts 65 in het totaal. De kop-loper daarvan is Zink met liefst 18 claims, kort gevolgd door vitamine C met 15 claims.

Meteen kan men ook konstateren dat het grootste gedeelte van deze "voedingssup-plementen" al bestaat uit "gekende kost" (haha): nl de traditionele elementaire bouwstenen, en de al even vertrouwde vitamines. Tellen we de hits of claims daarvan op, dan krijgen we voor:
-de elementen: ijzer (7), koper (8), jodium (5), zink (18), calcium (8), kalium (3), magnesium (10), mangaan (4), seleen (6), koolstof (1), chroom (2), fosfor (4), mobyl-deen (1), chloride (1), fluoride (1), opgeteld een totaal van 79;
-de vitamines: A (6), B2 (9), B6 (10), B12 (8), C (15), D (7), E (1), K (2), opgeteld een totaal van 58 claims;
Tellen we elementaire stoffen en vitamines bij elkaar op, dan krijgt men een totaal van 137 claims op 222, of méér dan de helft. Moesten de vitamines eigenlijk onder "supplementen" ondergebracht worden? Ze hadden immers al een erkend, afzonder-lijk statuut! En wat die elementaire bouwstenen betreft: die worden toch eigenlijk al verondersteld in onze voeding te zitten? Opent dat de deur naar een volledig kunst-matig bereidde voeding door de farmaceutiese industrie, waarbij de mens als een kasplantje alle benodigde chemiese bouwstenen krijgt toegediend?

Daarnaast zijn een aantal produkten toegevoegd, die van "chemiese oorsprong" zijn, maar eigenlijk toch vrij "problematies" of op zijn minst twijfelachtig zijn met mijn (beperkte) kennis daarvan: niacine (liefst 6 claims), pantoteenzuur(4), theamine (4), biotine (liefst 7 claims), choline (3), folaat (liefst 8 claims) en hydroxyprpyl-methyl-cellulose of kortweg HPMC (2).

Langs de zemelen als voedingssupplement kon men eigenlijk niet zonder deze sector helemaal op de voeten te gaan staan; dus als "toegeving" zijn opgenomen: vezels van rogge, gerstkorrels, haverkorrels, tarwezemelen en gefermenteerde rijst en pectinen. Ook een toegeving aan de uitgebreide yoghurt-markt: "levende yoghurtculturen" zijn opgenomen en mogen dus ongehinderd hun reclame verder voeren.

En dan zijn we bij de lijst met "onwaarschijnlijkheden" beland: bij eiwitten (3), en vlees of vis bijvoorbeeld. Waren dat nu geen voedings- stoffen ipv voedings-supple-menten? Een maaltijd vervangend product voor gewichtsbeheersing (2), is blijkbaar ook al een supplement, alsook kauwgom (4) asjeblieft. Zonder suiker wel te verstaan, maar bij de suikervervangers dan weer is GEEN stevia opgenomen. Kan niet niet-waar: dat is een plant, en geen chemies produkt!! En helemaal absurd, is dat ook water jawel, bij die claims is opgenomen. Want "water draagt bij tot de in standhou-ding van de normale fysische en cognitieve funkties". Dacht u dat dit alles was? Neen hoor: "water draagt ook bij tot de normale regeling van de lichaamstemperatuur". Uiteraard is dit geen toegeving aan al die fabrikanten van allerlei soorten gebottelde watertjes hoor!

En dan, last but not least, de onwaarschijnlijke "eenzaat" in die lijst: opeens staat daar ook "walnoten" tussen. Wablief? Jawel: in een lijst van vnl chemiese bestanddelen staat daar ineens een noot tussen. Waarom een noot? Heeft er iemand van de no-tenindustrie dan gelobbiëd? Wie zal het zeggen. Hadden de samenstellers die dag teveel cognac bij hun koffie genuttigd? Wie kan het raden: rarara.

Tijd voor een konklusie en een evaluatie. Deze lijst is samengesteld vanuit een totaal onbegrip en gebrek aan respekt voor een sector die zich nu al een paar decennia heeft georganiseerd en in de mate dat dit mogelijk was, had geregulariseerd. Zowel kwa vorm als kwa inhoud, houd men vast aan de eenzijdige , traditionele "weten-schappelijke" benadering, alsof men nooit gehoord had van alle nieuwe geluiden en inzichten die in de loop van die decennia werden openbaar gemaakt. Meer zelfs, men veegt die gewoon van de tafel. Ik zou eens willen weten WIE dan als "vertegenwoor-digers" van de alternatieve sector in het brainstormen van zo'n miskleun hebben meegewerkt? Stromannen? Doetjes? Jaknikkers? Schaamlapjes?

Bovendien is dit tien stappen terug : het bestaan van voedingssupplementen zoals die was, liet een soort status-quo tussen traditionele en alternatieve benadering toe, in de hoop dat dit een onderhandelingsplatform naar meer dialoog en erkenning zou kunnen zijn. Nu smijt men onder het mom van "kwakzalverijen en misbruiken tegen te gaan", die deur weer potdicht, en het kind met het badwater weg. Men draait de klok hierdoor terug, vaardigt autoritair en zonder de minste dialoog of inspraak re-glementen uit, die niet kunnen geaccepteerd worden. De heren besluitvoerders van de EU in hun ivoren toren zijn totaal de voeling kwijt met wat leeft bij de mensen. Het past is de symptomatisering van het toenemen van het konservatisme op alle levens-domeinen. Maar gaan we deze betutteling pikken? IK alvast niet!