Art 6
Afrikaanse kruiden werken echt.
RUBRIEK: Kruiden    Geplaatst op 20 november 2008

Kruiden van Afrikaanse genezers werken echt? Dat noemt men een open deur in-stampen: natuurlijk! Wie twijfelde daar eigenlijk aan? Dat is een andere open deur instampen. Werden de "zwarten" dan misschien nooit ziek? Denkt men dan echt dat de missionarissen en de "blanke beschaving" niet alleen hun zieltjes maar ook hun vege lijfjes hebben gered? Als u enig cynisme achter mijn woorden meent te ontwa-ren, hebt u gelijk: ik ervaar dit als een verdere kolonisatie van Afrika, en als een paternalisties meerderwaardigheidsgevoel van de Westerse kultuur.

Te pas en te onpas worden hier immers fouten in de bereiding of de toepassing van de Chinese kruiden in de verf gezet, en als schandalen gebrandmerkt. Men ver-geet erbij te vermelden dat de Chinese geneeskunst al eeuwenlang met succes wordt gepraktiseerd voor de grootste populatie op deze aardbol, en dat erover hele biblio-theken met gegevens en bevindingen zijn bij elkaar geschreven. Strikt gezien zou men daarom de Chinese kruiden veel hoger moeten aanschrijven dan de Afrikaanse, omdat de Afrikaanse volkeren van de Tropiese Regenwouden geen geschreven, maar een verbale traditie bezitten. Vanuit de wetenschappelijke reflex naar empiriese kontrole, zijn de Afrikaanse kruiden dus veel twijfelachtiger dan de Chinese: door verbale overlevering, gebeuren meer fouten.

Bovendien heeft men hier geen hoge dunk van de kruidengeneeskunde tout-court. Ook alweer te pas en te onpas wordt beweerd dat kruiden eigenlijk niet (kunnen) werken, en dat mensen die deze discipline beoefenen, eigenlijk kwakzalvers of geldwolven zijn. Het is simpel: met kruiden van eigen bodem MAG men geen "geneeskunde" beoefenen, op straffe van aangeklaagd te worden voor onwettige beoefening van de geneeskunde.

Vanwaar dan die plotse "interesse" in mogelijke geneeskruiden van Centraal Afrika en Zuid-Amerika? Men gaat daarin zelfs zo ver, dat men ook de apen in hun doen en laten gaat volgen, in de hoop zo mogelijke geneeskrachtige kruiden te ontdekken! (zie bovenstaand krantenknipsel). Uit respekt voor de Afrikanen? Als u alweer meent enig cynisme te ontwaren, hebt u alweer gelijk.

Er zullen bij die "onderzoekers" best wel enkele idealistiese professors bij zitten, die het als hun heilige queeste zullen beschouwen een kennis op te schrijven vooralleer ze voor altijd dreigt verloren te gaan. En andere idealisten zullen vinden dat dit een "argument" is om op te komen voor de bescherming van het Regenwoud. Maar ik vrees dat zij de bal mis slaan, en dat de WERKELIJKE REDEN van veel plattere en trivialere orde is.

En deze reden is -zoals dat bijna steeds het geval is- : ordinair geldgewin. Men ruikt mogelijke zaakjes, en schuimt in opdracht van een farmaceuties bedrijf, of in de hoop een ontdekking met een lukratief patent te kunnen vergulden, de laatste restjes oerwoud af. Het oerwoud bevat een enorme soortenrijkdom aan flora: naar schatting 250 000 soorten, waarvan er op dit ogenblik slechts 50 000 onderzocht zijn op "medies interessante bestanddelen". Uit die 50 000 planten zijn er ongeveer 120 medicijnen voortgekomen die meer dan 6 miljard dollar genereren in de USA alleen. Geen van die medicijnen werd "ontdekt " door labo's, maar ontwikkeld op aangeven van hun traditionele geneeskracht.

En dit geldt niet alleen voor de regenwoudgebieden. Uit Siberië komt de wortel van het rozenkruid (Rhodiola rosea) als " wondermiddel" tegen stress en depressies. Uit de woestijn, komt de Salsola, waaruit een hormoonachtig bestanddeel wordt geëxtraheerd voor de bereiding van eczeemzalf en ontstekingremmers. En dit geldt niet alleen voor planten: het biofarmaceuties bedrijf Ablynx uit Zwijnaarde heeft 1,9 miljoen euro steun gekregen van het Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) om zijn onderzoek naar medicijnen op basis van lama-antistoffen uit te breiden.

De kassa rinkelt dus! Maar de schizofrenie en hypokrisie bereikt zijn toppunt, wanneer men tegelijk de geneeskracht van de kruiden van HIER als onzin afdoet, of de Chinese kruiden verkettert, en tegelijk 80 % van de grondstoffen voor westerse medicijnen uit lageloonlanden zoals China en India laat komen!

Voor verdere akurate informatie