Art 7
Aardse Spiritualiteit
RUBRIEK: Bewustzijn    Geplaatst op 12 augustus 2008

Het grote probleem met New Age is, dat men er nogal eens de lelijke gewoonte op na houdt van INHOUDEN van het bewustzijnsvlak NIET te brengen in een taal en een verduidelijking, die precies TOT dat bewustzijnsvlak behoren. Daarmee bedoel ik niét dat boeken moeten geschreven zijn in een soort hermetiese "geheimtaal" die voor het gros der mensen onverstaanbaar is (of voor duizend interpretaties vatbaar à la Nostradamus). Integendeel! Ze moeten duidelijk geformuleerd zijn, en helder be-grijpbaar zijn.

Wat ik daarmee wél bedoel, is dat de VORM waarin ze zijn neergeschreven of mede gedeeld worden, vaak van een geheel ANDERE "orde" is, namelijk beroep doet op en inspeelt op moitieven en noden van lagere bestaansvlakken. Waaronder:

-materiŽle motieven: wanneer het bvb platte kommercie is met "verkoopbare", want gemakkelijke "oplossingen". Kortom, wanneer het werkelijke motief draait rond verkoop, succes en populariteit, en niét om de waarachtigheid en autenticiteit van wat men wil mede delen.

-het emotioneel vlak: de vorm moet weliswaar niet klinies zijn, maar louter en alleen op emotionaliteit inspelen, gaat hand in hand met een chronies gebrek aan door-dachtheid en aan oog voor konsekwentie. Alle feel-good-boeken en -workshops lijden nogal eens aan dat euvel.

-het mentaal vlak: als het DENKKADER niet in de konkrete realiteit geworteld is, zijn de gedachtengang en de argumentatie niet echt "begrijpbaar"", en blijft alleen het VOLGEN van een "externe visie" over. Wanneer het niet de bedoeling is, zijn mede-mensen tot (autonoom) denken aan te zetten, maar van domweg bepaalde visies te propageren , of van mensen "believers" of "volgelingen" te maken, dan is men pseu-do-mentaal bezig. Publikaties van guru's die hun best doen om voor guru te spelen, en "boodschappen" van de andere zijde , vallen daaronder. De waarde van wát ie-mand verkondigt, mag niet geëvalueerd worden naar de "spirituele dimensie" van zijn zogezegde bron, maar naar de intrinsieke spirituele INHOUD van wat hij zegt. Spiritueel spreken, is niet spreken "in naam van ....." (vul maar in: een entiteit, een engel, God, de wetenschap, ....), maar spreken vanuit zijn inzichten. Het is het BEWUSTZIJN dat moet spreken! En de mate waarin iemand vanuit zijn bewustzijn spreekt, kan en moet men evalueren naar de WIJSHEID die uit die woorden spreekt. Iets IS niet wijs, OMDAT het zogezegd afkomstig is van.....Ik heb in naam daarvan, al ontzettend veel onzin horen zeggen, en rotzooi gelezen.

Op bewustzijnsvlak poneert men bijgevolg geen dingen, maar legt men ze uit. De TRAPPEN waarover deze uitleg loopt, zijn zichtbaar en ""neembaar". Het is aan ieder om die trappen één voor één te NEMEN, en in zijn EIGEN bewustzijn te ervaren wat de samenhang ervan is op élk levensvlak; en vervolgens, van die inzichten te inte-greren (toe te passen) in de KONSEKWENTIES van zijn EIGEN leven. Bewustzijn is niet hetzelfde als domweg "weten" !

Wie op een bepaalde trap blijft "hangen" , kan wat zich een trap hoger "bevindt", niet "zien", en zou zich ervan moeten onthouden erover uitspraken te maken, om de evidente reden dat hij er niet echt VOELING mee heeft. Konkreet voorbeeld: wie geen KONKRETE voeling kan hebben met de energie van een mens, moet niet over chakra's lullen! "Kennis" is vaak niet meer dan een men-tale pretentie, en praten vaak niet meer dan een "men-taal spel" om zich juist mét deze kennis aandacht en een positie op te eisen. Als IEDEREEN "Reiki-master" is, dan zou Reiki onzin zijn, omdat de wereld al lang onder de in-vloed ervan zou moeten veranderd zijn. Als dat duidelijk niét het geval is, betekent dit omgekeerd dat men de es-sentie van Reiki veel te gemakkelijk voorstelt, en men-sen veel te voorbarig als "master" daarin voorstelt. Men kan geen "meester" worden na een simpele "inwijding" of het volgen van een simpel kursusje. Precies OMDAT men DENKT dat dit wél kan, kan men met Reiki-mas-ters de straat plaveien, en zijn mensen met dingen "be-zig", waarvan ze eigenlijk geen bal snappen. Op dezelfde manier wordt men geen astroloog na het volgen van een opleiding of kursus, maar IS men het als gevolg van een bewustzijnsproces. Het aanleren van allerhande "spiri-tuele" technieken aan mensen die er vanuit hun bewust-zijnsproces niet aan toe zijn, ondergraaft de credibiliteit van de New-Age-sector.