Rudies Reflekties
Natuur-Tuin
Kruiden
Bewustzijn
Intu´tie-Energie
Kwalen-Karma          -Healing
Astrologie
Het Paranormale

Welkom op de eigenzinnige weblog van Rudy Vanderstraeten.

Als je op zoek bent naar een autentieke en doorleefde behandeling van onderwerpen over het spirituele en natuurlijke, dan ben je hier op de juiste plaats beland. Reeds jaren voer ik immers een koers die afwijkt van de mainstream: bij mij zul je geen klakkeloos overgenomen informatie vinden die je op alle andere sites kunt vinden, noch "grote woorden" van de hoge vlucht van New Age of religieuse doctrines. Ik probeer steeds in begrijpbare taal en in volgbare gedachtegangen mijn behandelde onderwerpen nuchter en duidelijk voor te stellen.

Van professionele webdesigners krijg ik steevast de kritiek dat mijn site inhoudelijk weliswaar zeer interessant is, maar dat ik niets doe om mijn bezoekers vast te houden. Dat klopt volledig: op mijn site geen cookies -en dus ook geen cookie-beleid om te kie-zen-, geen reclame, geen inlogging, geen verkoop. Ik laat jou de bezoeker, dus de volledige vrijheid om in alle rust en (echte) pri-vacy op je gemak te surfen waar en hoe lang je dat wilt. Ik hoop dat je dat appreciëert, en dat mijn site een soort oase is in het drukke en door reclame geteisterde Internet-verkeer.

Diegenen die deze weblog al eens bezocht hebben, kunnen hier rechts naast in de rubriek "Nieuwste artikels" checken naar de ar-tikels die er bijgekomen zijn. En voor diegenen die hier voor het eerst komen: het volstaat om op een rubriek links of rechts te klik-ken, om alle artikels per hoofdstuk te kunnen vinden. Op pc wordt de site het best bekeken met zoom +125°.
Met mijn dank voor je bezoek, en veel lees- en kijkplezier toege-wenst.

Het nadeel van de site als een vrijblijvende informatiebron ter beschikking te stellen, is dan weer dat je niet rechtstreeks OP de weblog zelf kunt reageren. Geen nood, het is een kleine moeite om een mail te sturen naar:

                       rudy.vanderstraeten@gmail.com

Aarzel niet als je met een bijkomende vraag zit, of gewoon eens kontakt wil opnemen. Elke mail die mij wordt gestuurd, beant-woord ik. Wederkerigheid mag geen loos begrip zijn. Geef je de moeite, en vergewis jezelf.

Misschien nog een beetje uitleg over de keuze van de naam van de weblog: observeren van wat er zich afspeelt en reflekteren, is de instelling om op zoek te gaan naar meer diepgang en waarach-tigheid in het bestaan. Een zoektocht naar autenticiteit en waar-heid, wars van konformatisme, dogmatisme of "politieke korrekt -heid", en onzin. Het gaat hem voor mij in de eerste plaats om de werkelijke onafhankelijkheid van de denker, en om de mentale kracht van het reflekteren en zaken te onderzoeken. Ik ge-bruik daarbij niet louter de rede, maar ook mijn intuïtie en mijn holisties denken.

            Rudy Vanderstraeten             16 februari 2024
Nieuwste Artikels
Voordrachten
Kontakt
Over mezelf
Guppy Kweek
Vervloden    Tijden
Maatschappij-
kritiek