Rudies Reflekties
Natuur-Tuin
Kruiden
Bewustzijn
Intu´tie-Energie
Kwalen-Karma
Astrologie
Het Paranormale

Welkom op de eigenzinnige weblog van Rudy Vanderstraeten.

Je kunt hierboven opmerken dat mijn site het label "niet bevei-ligd" krijgt. Dit is totaal inkorrekt: een weblog verkoopt niets, dus heeft geen nood aan een gesloten https-protocol, maar is opge-steld in "simpele" html. Door verkoopsites aldus hoger te evalu-eren, worden sites die van aard puur informatief zijn, ten onrechte benadeeld.

Levensbeschouwlijk bevind ik mij in het midden tussen de ratio-nalisten-athe´sten, die niets aannemen, en de mystici-spiritualis-ten die alles aannemen. Het gaat hem voor mij in de eerste plaats om de werkelijke onafhankelijkheid van de denker, en om de kracht van het bewustzijn. Dus hier geen reklame; geen klakke-loze overname van wat op de media of op het Net te vinden is, maar de zoektocht naar autenticiteit en waarheid, wars van kon-formatisme, dogmatisme of "politieke korrektheid", en onzin.

Diegenen die deze weblog al eens bezocht hebben, kunnen hier rechts naast in de rubriek "Nieuwste artikels" checken naar de ar-tikels die er bijgekomen zijn. En voor diegenen die hier voor het eerst komen: het volstaat om op een rubriek links of rechts te klik-ken, om alle artikels per hoofdstuk te kunnen vinden.

Met mijn dank voor je bezoek, en veel lees- en kijkplezier toege-wenst.
                       Rudy Vanderstraeten             24 november 2021

Alhoewel ik niet zo happig ben op het direkt "konverseren" op een site of weblog zelf, hou ik wel zeer van echte kommunikatie . Zit je dus met vragen naar aanleiding van iets wat je hier gelezen hebt of van wat je gewoon bezig houdt, aarzel dan niet om met mij kon-takt op te nemen. Doe dit door een mail te sturen naar:

                       rudy.vanderstraeten@gmail.com

Elke mail die mij wordt gestuurd, beantwoord ik. Wederkerigheid mag geen loos begrip zijn.

Sommigen zullen allicht vinden dat ze "het al hebben gezien", om-dat qua vormgeving deze site weinig flitstend maar zeer eenvoudig is. Dat klopt. Hierop wil ik opmerken dat het accent in een website -zoals dat het geval is bij ALLE levensaktiviteiten trouwens- niÚt moet liggen op "toeters en bellen". De komplete afwezigheid van reklame en de totaal vrije toegang tot de site (geen inlogging, geen cookies) zijn een verademing voor hen die dat kunnen apprecie-ren. En door naar een eenheid tussen inhoud en vorm met aange-paste illustraties te zoeken, probeer ik het lezen van een artkel tot iets aangenaams te maken.

Ik wens ik je tot slot veel surfgenot door een in de loop der jaren toch al bij al omvangrijk geworden "bibliotheekje" aan artikels en reflekties.
                              4 februari 2020
Nieuwste Artikels
Voordrachten
Kontakt
Over mezelf
Guppy Kweek
Vervloden    Tijden
Maatschappij-
kritiek