Art 7
Zuiveren van lichaam en geest
RUBRIEK: Intuïtie-Energie   Geplaatst op 5 oktober 2009

Laatst kreeg ik een mail van Mohamed H., met de vraag of ik geen rituelen kende om lichaam en geest te zuiveren van negativiteit.

Meestal denkt men daarbij in eerste instantie aan een zweethut-ceremonie. En evenzoveel keer kijkt men verbaasd op, wanneer ik mededeel dat ik deze ceremonie niet uitvoer. Hoezo? U bent toch sjamaan, en als er iets is, dat een sjamaan doet, naast op een trom slaan om in trance te komen, is het toch wel een zweethut-cere-monie uitvoeren! 'tJa, dat zijn stereotypen en verwachtingspatronen, waaraan ik niet deelneem. Daarover dus devolgende, beperkte uitleg.

Surf eens op het Net, en je zult er zweethutten à volonté vinden. Precies of dit het enige aspekt is van het sjamanisme: er is dus sprake van een reductie van de filosofie die erachter ligt, tot zijn meest "sensationeel" en konsumeerbaar aspekt. Men "pikt" even een zweethutje mee, het liefst tijdens een vakantie of zo. Het dient gezegd: het IS iets, dat men kan ervaren; maar wát ervaart men dan eigenlijk, en wat wil men er ervaren? Terug naar de natuur? Wel, dan ligt die plaats best op een afgelegen plek, en niet in een park, een boomgaard of een kasteeltuin, of een plek waar men gebouwen ziet staan. Het is vaak ook een sociaal gebeuren om het produktief te maken, maar hoever gaat men daarin, zonder aan de essentie ervan te raken? Bij sommige sjamanenfestivals(!) maakt men er zelfs een mediamieke festiviteit van, terwijl men geen intimiteit kan delen met mensen die men van haar noch pluimen kent. Bovendien is dat geen "uitvinding" van de Noord-Amerikaanse Indianen, want de Noord-Europese volkeren kennen de sauna, en er bestaat ook zoiets als een Germaanse zweethut: het is zeker dus geen exclusiviteit.

Wat dan overblijft, is eens een vrijblijvend "proeven" van iets, wat bvb ook op para-beurzen gebeurt, of een ordinair dagje-uit. Moet je nu horen, wat we dit weekend hebben gedaan: we hebben iets "speciaals" gedaan, een zweethutceremonie! Het geeft het vals idee dat iets ingeburgerd is; popularisatie betekent, heel zeker binnen deze konsumptiekultuur, vaak de doodsteek voor de waarachtigheid van iets. Raad ik een zweethut-ceremonie af? Neen, maar ik raad wél aan van erover te waken dat de autenticiteit wordt gerespekteerd , en dat de verwachtingen erover worden bijge-steld. Het is niet omdat men een zweethut binnengaat, dat men een "zuivering" gaat meemaken. Waar mensen bij elkaar komen, speelt dat "groepsbelang" mee als mo-tief: wat heb jij meegemaakt? Niets, ocharme toch! Ik ben een beer-sjamaan, geen wolven-sjamaan: waar wolven samenkomen, beginnen ze te huilen; de roedel is de maatstaf voor hun motieven. Maar precies in een zweethut, in het diepste van moe-der Aarde, zou iedereen op zichzelf moeten terugvallen, en "de ander" kompleet moeten vergeten.

Een ceremonie is iets exceptioneels, een eenmalig gebeuren, dat men, om dat precies te beklemtonen, vaak ook iets plechtstatigs geeft. De vraag is echter of men het mo-tief -het zuiveren van lichaam en geest- moet laten afhangen van zo'n bijzonder en eenmalig gebeuren. Men kan bvb als gelovige op bedevaart gaan, een bijzondere beleving, maar men kan ook elke dag een gebed maken. Soms valt het te prefereren iets NIET te laten afhangen van een "groots opzet" maar van het in te bouwen in de alledaagse realiteit.

De kernvraag luidt dus: hoe kan men dagelijks lichaam en geest zuiveren?
Om zijn EMOTIES te zuiveren, kan men gebruik maken van de reinigende kracht van het water. Het verschil met een "gewoon" bad nemen, bestaat er dan uit, dat men zijn bad niet neemt om zich gewoon te wassen, maar dat men het doelbewust neemt om zijn negatieve emoties weg te spoelen. Ik had een vriend die 's nachts in de kroeg werkte, en die iedere nacht alvorens te gaan slapen een "ritueel bad" nam, om het cafégezever uit zijn systeem te laten spoelen.
Op dezelfde manier kan men zijn GEDACHTEN zuiveren, door een wandeling te maken, en zijn kop te laten "uitwaaien". Ook hier geldt weer: niet simpelweg gewoon "gaan", maar wandelen met de instelling: en nu, laat ik mijn geest uitluchten , en kom met een frisse kop terug. Gebruik maken van de reinigende werking van de lucht.
Dat zijn twee voorbeelden van dagelijkse, mogelijke zuiveringsrituelen. Uiteindelijk is het ook niet zozeer belangrijk WAT we daarvoor doen, op voorwaarde dat we het maar met onze volledige aandacht en overtuiging doen! Het zijn in wezen concentra-tie-oefeningen om onze energie en ons bewustzijn te focussen. Hetzelfde gebeurt in een zweethut, bij het mediteren, of bij het bidden.
Nog twee voorbeelden om af te ronden. Om oude problemen (in de familie, met een oude vriend,...) die blijven aanslepen eindelijk af te sluiten , kan men gebruik maken van de reinigende kracht van de Aarde: kies een klein objekt dat je van die persoon gekregen hebt, of dat voor jou die persoon symboliseert, en begraaf dat ergens op een veilige plek. Zoals wij onze huishoudelijke afval meegeven met de vuilkar, kunnen wij ons "persoonlijk vuil" terug aan de Aarde geven. Men kan tenslotte gebruik maken van de reingende werking van het Vuur, door zijn ergernissen op een stuk papier neer te schrijven, en dit te verbranden (uiteraard op een veilige plaats en manier). Op die manier kan men DAGELIJKS gebruik maken van de zuiverende werking van de 4 Elementaire energieën. Heel pragmaties: dingen afwerken en afsluiten (Aarde); dingen loslaten en laten stromen(Water); dingen "verbranden" en transformeren (Vuur); en dingen vernieuwen of veranderen (Lucht). Gewoon toepassen: doen!