Art 22
Mijn Perikelen met Dating Sites : Eindconclusie
RUBRIEK: Maatschappijkritiek    Geplaatst op 6 november 2016

Ik heb nu meer dan 18 maanden op dating sites gezeten, en het is tijd voor een eva-luatie en eindconclusie. En die conclusie is vrij duidelijk: het is ontieglijk moeilijk om gewoon een Oosterse of Chinese vrouw te vinden die het echt "meent". Dit steekt schril al met de honderden vrouwen die dagelijks een nieuw profiel maken. Ondertussen ben ik een "experienced dater" geworden, en heb ik op basis van mijn ervaring een grafiek kunnen opstellen, waarop ik de 22 stappen of treden van de "longterm dating" heb op afgebeeld.

En dit zijn een paar hoogst merkwaardige vaststellingen: 40% van de vrouwen ne-men niet eens stap 1: de mail gewoon openen en lezen die je hen hebt toegestuurd. Men zou kunnen denken: deze vrouwen bezoeken niet meer hun profiel. Mis poes: wanneer men dan kijkt wanneer die daar dan de laatste keer geweest zijn (op alle dating sites te vinden), kun je dan bijvoorbeeld lezen: gisteren. Dus dat betekent dat ze gewoon je "avatar" in hun mailbox hebben zien verschijnen, en dat dit voor hen al voldoende was, om je af te wijzen. Lekker openminded is dat: iemand al dumpen puur op zijn uiterlijk. Want let wel op: deze vrouwen hebben daarbij niet eens jouw profiel bekeken nietwaar! Ook weer een 40% van de vrouwen leest weliswaar je mail, maar geeft op geen enkele manier respons daarop. Men zou kunnen denken: dat komt dan weer omdat de meeste van die mails stereotiep en nietszeggend, tot banaal en stupied zijn ("Hi, wat ben je mooi"), maar ik wéét alvast dat ik als IK een mail stuur, dit NIET het geval is, maar dat ik daar mijn werk van maak en inspeel op wat de vrouw in kwestie heeft aangebracht. Want let wel op: deze vrouwen nemen zich daarbij niet eens de moeite om eens een kijkje te gaan nemen op je profiel (ook weer op alle dating sites te vinden). Een 10% van zij die zich wél deze moeite getroosten, zal je dan ook weer geen mail terugsturen. Lekker kommunikatief is dat: HOE ze dan denken hun "ware" hun "wederhelft" of hun "mister perfect" te vinden is mij een kompleet raadsel, want ik zou niet weten hoe men iemand zou kunnen leren kennen ZONDER er eerst mee te praten.

Van 8% krijg je dan toch een mail terug. Maar momentje: verheug je daar niet al te zeer op "ah een antwoord!", want de helft daarvan zijn gewoon beleefde-onbeleefde afwijzingen. Beleefd omdat deze vrouwen tenminste de elementaire beleefdheid op-brengen om je te antwoorden. En onbeleefd omdat dit hun crue willekeurigheid il-lustreert: "Dank je voor je leuke, lange mail, maar je bent mijn type niet?" (wat is dat "mijn type"?) "Je lijkt mij een interessante man, maar je interesseert me niet" (let wel op: dit is geen cynisme, maar "gewoon" extreem kontradiktories).

Van de rest krijg je wél een "echte" mail terug, maar kraai alvast niet te snel victorie: 3% van hen zijn scammers die je vragen om in te loggen op een andere site (zie ver-der), Oegandese vrouwen die overal opduiken onder valse profielen, enzovoort.
Als je goed gerekend hebt, weet je dat er wel geteld 1% overschiet: zij die je echt hun mailadres opsturen om hen een mail te sturen. Want dit is de ongeschreven "wet": het initiatief ligt bij de man. Je zult dan misschien denken: goed zo, nu kan ik einde-lijk beginnen! Mis poes: je hebt geen rekening gehouden met de soort slijtageslag dat online daten is. Het zal je verbazen dat 5 op de 10 de met veel ijver gemaakte en van foto's voorziene mail, gewoon NIET meer zal beantwoorden. Waarom? Joost mag het weten. En 4 op de 10 zal het na een aantal mails heen en weer plots laten afweten. Waarom? Domweg omdat ze niet voorzien waren op wat dit daten van hen zou ver-gen: het "leuke" van aandacht KRIJGEN is er vlug van af, en dan moeten zij aan-dacht en engagement GEVEN. Echt over zichzelf moeten spreken en zich bloot moe-ten geven? Neen, dank je.
Als je nu echt goed gerekend hebt, zul je gevonden hebben dat er welgeteld o,1% overblijft: één op de duizend. En dit is inderdaad ook het statisties gemiddelde van de kans die je hebt om een echte, potentiële kandidaat te vinden. Voor je die kunt en zult vinden, zul je je eerst door 999 verschillende profielen moeten werken, en even zoveel mails moeten hebben verstuurd. Dat laatste kan snel oplopen, omdat die 4 op de 10 waarmee je zo blij zult zijn enige conversatie mee te kunnen voeren, het ook na een 10-tal mails heen en weer zullen opgeven.

Als ik op enige sympathie kon rekenen, dan was het HIER, waar vooral vrouwen ver-tederd werden bij het aanhoren van mijn romantiese queeste. Maar zelfs dàt kan verkeerd werken, omdat het bijdraagt tot de moderne mythe: dat het mogelijk zou zijn, dat het kàn, dat men geluk kàn hebben. Inderdaad, maar dit steekt schril af tegen de vaak utilitaire en zakelijke aanpak van de "correspondentes" en heel zeker tegen de erg cyniese en berekende aanpak van de scammers. Want deze laatsten zijn de eersten om dit uit te spelen: ze kennen zogezegd zo'n "geval" in hun familie of om-geving, zodat zij het zelf eens willen proberen. Proberen my ass! Zij volgen een zeer uitgekookte en uitgekiende strategie om hun doel te bereiken, en dat is heus NIET hetzelfde als jij wilt. Wat ZIJ willen, wordt pas duidelijk wanneer het te laat is voor jou: ze zijn enkel en alleen op je geld uit.

Geen genade dus voor deze oplichters, gezien zij met hun berekende en metodiese aanpak ook geen enkele genade voor jou zullen betonen. Tijd dus om deze malafiede praktijken aan de kaak te stellen, en de oplichters daar waar zij horen te zetten: aan de schandpaal zodat zij hun "dirty work" niet meer zouden kunnen volbrengen, en niet meer nieuwe slachtoffers zouden kunnen maken.

HOE KAN MEN OPLICHTSTERS OF SCAMSTERS HERKENNEN?
Dat is op zich vrij eenvoudig. Er zijn twee soorten scammers. Het eerste type werkt INDIVIDUEEL, en zal doorgaand dezelfde foto's -want van een nicht, een vriendin, of "geleend" vanop het Internet van één of ander model- gebruiken. Eén van die scammers die ik (jammerlijk genoeg) op het lijf ben gelopen is Haifeng Xie uit Dongguan (zie hierboven). Geduldig bouwen zij een vertrouwens-relatie op gedu-rende weken, om nadien geld beginnen te vragen. De andere scammer waarmee ik mij moeten heb ledig houden was Mona Fu, die een valse identiteit met de foto's van een Chinees model, Ziying Nie had overgenomen. (zie foto bovenaan).
Onder deze categorie vallen ook de vrouwen die DIREKT willen Skypen, om een vlug impakt met hun "charmes" proberen te boeken. Vroeg of laat krijgt men het door, maar toch niet zonder (ook) enig geldelijk verlies te hebben geleden. Nuttig advies in dit "geval": beschouw het net als wanneer je in de casino gaat spelen, als een bere-kende gok. Probeer vooral NIET je "investering" te beschermen door de inzet te verhogen. Laat gaan, tel sportief je verlies, vloek eens luid, en verwens de oplichtster. En laat het Karma verder het werk doen. Want ze zijn zonder enig normbesef en zon-der enige scrupules: ze zullen om het weer "goed" te kunnen maken, je opnieuw geld vragen haha. Sportief zijn ze ook al niet, want nadat ze "hun buit hebben binnen ge-haald", kunnen ze zelfs niet dat greintje opbrengen om de waarheid te vertellen. Daarom is de TV-reeks Catfish op MTV zo goed: het confronteert de catfish of scammer met zijn slachtoffer. Jammer genoeg zijn de meeste motieven daar gewoon ingegeven doordat men zich beter wil voordoen dan men is. Maw: aandacht krijgen, en niet naar geld vissen. Iedereen die op het Internet wil daten, doet er goed aan om vooraf een paar uitzendingen daarvan te bekijken. Als ik dat had gedaan, was ik beter "gewapend" geweest tegen hoe scammers te werk gaan.

De tweede categorie werkt in een GOED GEORGANISEERDE FRAUDE. Dit wil zeg-gen dat ze werkneemsters zijn verbonden aan een DATING SITE -jawel!- die als ENIG doel heeft niet deze vrouwen aan een partner te helpen, maar van mannen in kontakt met hen te brengen om hen te laten betalen kontakt te hebben. Dat is vrij eenvoudig: een mail versturen en vertalen kost geld. En er is steeds een uitgebreide winkel aan allerhande stupiede maar vooral zeer dure geschenken. Het procédé is eenvoudig en herkenbaar: de employee gaat "vissen" in de PAAR bonafide dating si-tes, om aldaar mannen mee te lokken naar de fraude-site. Ze zijn ongeveer ALLE-MAAL op krak dezelfde manier geconcipiëerd. Vergewis jezelf, want hier zijn er 20 in een dozijn:
GaGa Match of GaGa Hi
Perdate
Hi Himew
Fate Mate
Just You Date
MSG Love
Say Love
FateMeet
Permeet
CMdate
LoveHotties (een beetje sexier)
Yoyomiss
Love In Hand
ChnLove
Asian Date
iDateAsia
CocoMeet
TataMatch
One of Love
JyMatchmaker
Just You Date

Ik heb me lange tijd afgevraagd waarvoor die absurd lelijke en kinderlijke "gifts" uit louter stupiede tekeningen goed waren. Welnu: gewoon om de aandacht terug naar de frauduleuze Datingsite te trekken: je krijgt die direkt je mailbox binnen: "Rudy, you got a gift!" "Allé vooruit", denk je dan (de eerste keer), "ik ga eens kijken wat dat kan zijn". En dan sta je op zo'n idioot getekend autootje, cameraatje, zonnebril, hondje, beertje .... te gapen.
De naïviteit daarvan steekt schril af tegen de harde valuta die de ECHTE geschenken dan kosten: in de "Giftshop" zijn de prijzen exponentiëel X 100 of X 200. Ze worden uitgedrukt in "gold" en dat is het ook want 1 gold = 1 dollar van je credit card. Elk voorstel om de lieflijke dames op een ANDERE manier bijvoorbeeld bloemen op te sturen via het Internet, wordt krachtig geweigerd: niet omdat dit goedkoper voor jou zou uitvallen, maar omdat zij jou dan hun adres zouden moeten geven, en de combi-ne met de frauduleuze Dating site zou doorbroken worden. En ik ben er ook zeker van dat ze van hun "pimp" het bevel krijgen van in geen geval met "cliënten" te gaan mailen: dat is slecht voor de "business".

Tijd om een paar scamsters te ontmaskeren, waaraan ik mij in het begin van mijn datinggeschiedenis heb laten vangen in mijn onervarendheid en argloosheid.
Laat mij in omgekeerde volgorde beginnen met de laatste: Haifeng Xie. Die heeft mij over de "lijn" gehaald van mijn argwaan door haar telefoonnummer, haar adres en zelfs een kopie van haar paspoort op te sturen. Zeer gewiekst, want uiteindelijk kon ik niet weten of deze ID getrafikeerd, vals of gestolen was. De persoon met die naam woonde weliswaar op dat adres (gecheckt met een brief), maar dat kon even-goed een man zijn geweest. Wie zij ook is, zij is niet aan haar proefstuk toe:
Stop Scammers

Tijd nu voor een hartig woordje over China Love Cupid waar ik haar "gevonden" heb. Ik heb lange tijd gedacht dat dit één van de weinig te vertrouwen sites waren, maar ik heb mijn mening daarover drasties moeten herzien. Hun beveiliging is zo lek als een zeef, of in de praktijk: kompleet onbestaande. Je gaat mij niet zeggen dat ze niet ZELF eenmaal ontmaskerde scammers kunnen verhinderen van nieuwe valse profielen te maken. Op basis van eenzelfde tekst, het checken van de herkomst van de email ( en de incongruentie met de woonplaats), op gezichtsherkenning (wanneer dezelfde foto's worden gebruikt) of domweg via een "zwarte lijst". Een andere scam-mer, de Pools-Chinese Lian Fang (zie laatste foto)gebruikte maar liefst 3 keer op-nieuw haarzelfde naam en nadien nog eens haar woonplaats: hoeveel Chinesen zou-den er in een bepaald stadje in Polen kunnen wonen? Die maakte direkt sexuele toe-spelingen (dit was eens iets anders want de meeste Chinese vrouwen, ook als ze scammer zijn, blijven bedroevend preuts en ouderwets) en vroeg mij haar vlucht te betalen via Moneygram om af te komen.
Maar goed, terug tot China Love Cupid : iedere keer verwijderden ze weliswaar het gewraakte profiel na "onderzoek" (?), maar waarom moest IK HUN werk eigenlijk doen? Het doet mij denken aan een hotel dat benadrukt hoe betrouwbaar ze zijn en hoe veilig hun klanten er zijn, maar bij nader toezien zijn ogen dichtknijpt voor pros-titutie en drugs in de kamers. Er IS geen beveiliging, zodat je moet konstateren dat men op jouw kamer jouw spullen heeft gestolen.

Vervolgens Mona Fu, alias "Ziying". Toen ik uiteindelijk, al dat gedoe beu zijnde, besloot van haar met een bezoek te vereren in haar (zogezegde) hometown Wuhan, werd ze ineens zo zwaar ziek dat ze nota bene de dezelfde dag dat ik aankwam in al-lerijl moest overgevlogen worden naar Australië (??). Waarom dat nodig was, heb ik nooit te horen gekregen, en een foto die ik haar gevraagd heb om haar aanwezigheid aldaar te staven, heb ik al evenmin gekregen. Terwijl één van haar "argumenten" om niet naar hier te "kunnen" komen nota bene de bewering was dat ze geen Internatio-naal paspoort had. Enige verklaring voor haar gedrag heb ik nadien ook niet gekre-gen, en omdat ik niet meer klant op GaGa wou zijn, kreeg ik zelfs geen enkele aan-dacht meer van haar. Nochtans was haar allereertse mail van haar aan mij: "I am serious to have a relationship with you". Ja dat zal wel. Noteer de fake mail-namen die scammers daarbij hanteren op hun "echte" mail: als "hellodancing" of "ziyang-aofei" en konsoorten, maar nooit onder hun ECHTE naam. Na een tijd scamming laten ze zo'n mail gewoon vallen -onder de smoes bijvoorbeeld dat hun telefoon ge-stolen is en ze het paswoord vergeten zijn- en zetten gewoon een nieuwe lijn op. Ik heb met pseudo-Ziying toch een al bij al niet onaardige duit op GaGa verloren, maar vooral 8 maanden tijd. Ik heb haar nadien nog kunnen betrappen op maar liefst 11 fake profiles on ChinaloveCupid onder verschillende namen ( Yang, An, Yao, Meng, Dong, Ming, Wang, ....: zie foto 3) en woonplaatsen, en soms met valse foto's. Ik kon dat dank zij het feit dat zij zo ontieglijk lui is, dat ze iedere keer krak dezelfde tekst ge-bruikte: "I am a good lady, and I like reading, travelling and running" (zonder leestekens daartussen natuurlijk in deze sms-stijl-tijd). De georganiseerde fraude-sites doen mij denken aan drugs-gangs die proberen van elkaar klanten of territoria af te snoepen. Maar de pineuten blijven dezelfde. Dus als ik één enkel en goed advies kan geven: elemineer iedere vrouw die NIET wil Skypen onverbiddellijk en onmidde-llijk, wat ze ook moge verklaren of als "uitleg" geven. Dit is de enigste manier om te kunnen checken of foto en persoon dezelfde zijn. Amen.