VT-Art 2
Dioxine-eieren
RUBRIEK:Natuur & Maatschappijkritiek   Geplaatst op 11 april 08

Eerst dacht ik eerlijk gezegd dat het hem om een één-april-grap ging, want op welgeteld 1 april kwam in het nieuws, dat "eitjes van eigen scharrelkippen ongezonder zijn dan de eieren van de groothandel in de winkel". Want uit een nationaal onderzoek onder leiding van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, blijkt dat die scharreleieren teveel dioxine bevatten.

Nu, men kan zich natuurlijk afvragen HOE men zo'n onderzoek voert; ik trek hierbij de geloofwaardigheid van hen die dat onderzoek gevoerd hebben niet in twijfel, maar wél het principe van "veralgemeningen bij steekproeven". Het is zoals met het opstellen van kijkcijfers: bij MIJ hebben ze zo'n kastje nog nooit komen installeren; als ze dat ooit wél zouden komen doen, zou dat de "statistiek" van de kijkcijfers veranderen, want IK kijk blijkbaar naar heel andere programma's op TV dan de modale Vlaming. Welke "spreiding" in die steekproeven heeft men nu genomen, bvb, want "wat statisties klopt", klopt daarvoor nog niet automaties maatschappelijk. Men slaat ons nu gewoon met bepaalde resultaten rond de oren, zonder er eigenlijk bij te vertellen hoe men daartoe gekomen is. Weersvoorspellingen en verkiezingsprognoses zijn zogezegd OOK wetenschappelijk-statisties onderbouwd, en nochtans slaan die geregeld kompleet de bal mis. Het federaal voedselagentschap waarschuwde de burger al in 2002, nadat bij partikulieren in de buurt van het Antwerpse industriegebied dioxine in de eieren van hun kippen waren gevonden, vermeld men verder. In het Antwerpse industriegebied: dat zal wel! Men moet daar trouwens geen eieren eten om dioxine binnen te krijgen!

Laat ons dus aub een beetje ons gezond verstand gebruiken. En dat gezond verstand zou ons duidelijk moeten maken, dat wanneer kippen zogezegd niet meer in de verontreinigde bodem zouden mogen scharrelen, daarnaast ook ALLE andere groenten en landbouwprodukten die OP DEZELFDE BODEM worden geteeld, al evenmin "gezond" zijn. Het is het één of het ander: ofwel is de bodem in VOLLEDIG Vlaanderen dermate bezoedeld, maar niet LOUTER de stukjes waar scharrelkippen hun ding doen. Dat gezond verstand zou ons verder ook moeten duidelijk maken, dat die dioxine niet LOUTER uit de bodem komt: een bedrijf dat bvb naast een autosnelweg ligt, zal te lijden hebben van een luchtverontreiniging. En moet ik eraan herinneren dat de fameuze dioxine-krisis een gevolg was van een bezoedeling van het veevoeder?

En dat gezond verstand zou ons tenslotte ook moeten duidelijk maken dat de dioxine niet de enigste belager van de volksgezondheid is. Terloops vermeld men dat er ook DDT werd aangetroffen; over de andere insecticides en herbicides zwijgt men als vermoord, terwijl die een groter gevaar uitmaken. En als men de eieren van batterijkippen zou aanbevelen, zou men toch erbij moeten zeggen dat al die antibiotica die deze kippen moeten slikken om in deze situatie in leven te kunnen blijven, ook bezwaarlijk als "gezond" kunnen voorgesteld worden. Wat stelt men dan eigenlijk voor: de bodem van heel Vlaanderen saneren, en ondertussen alleen conserven eten? Als de bodem waarop je woont en leeft, verontreinigd is, begin dan met op te houden met allerlei vergiften op die bodem te spuiten en biologies te telen om de bodem de kans te geven zich te herstellen en te saneren. In mijn carrière als tuinman heb ik slechts 3 jaar een volkstuintje gehad: nooit heb ik meer met "chemie" zien spuiten dan uitgerekend dààr.

Wat ik dus mis om soortgelijk onderzoek plausibel te maken: analyses van vergelijkend onderzoek van natuurreservaten en biologiese bedrijven in de BUURT van de genomen steekproeven. Die zouden kunnen duidelijk maken in welke mate de "menselijke aktiviteit" verantwoordelijk is voor deze dioxinehoeveelheid, en hoe lang het duurt vooralleer een bodem nodig heeft om zich te herstellen: als er NIETS op die bodem groeit, kan ook niets de vergiften uit de bodem opnemen. Het duurt zeven jaar vooralleer de natuur een bodem gesaneerd heeft.