Art 9
Dagelijkse aanvallen op de astrologie.
RUBRIEK: Astrologie    Geplaatst op 2 juni 2011

Het is typerend, hoe men telkens weer wanneer de astrologie door een of ander "voorval" in de aktualiteit komt, men daarvan misbruik maakt om er met scherp naar te schieten. Heel typerend ook, is dat geen enkele brief voor de astrologie, in de reakties of in de "lezersbrieven" wordt opgenomen. Men gaat er immers vanuit dat astrologen geen recht op antwoord hebben, en als zij dat teoreties toch zouden hebben, er geen enkele beroepsvereniging is, die in hun naam het woord zou "mogen" nemen. Aldus is (andermaal) hetvolgend antwoord op deze aanval van mijn hand NIET in die krant verschenen:
" Waar men in alle andere sektoren in de nieuwsduiding een objektiviteit probeert aan de dag te leggen, vind men dat blijkbaar niet nodig van zodra het om "de alternatieve wereld" gaat. Verleden week diende de homeopathie als schietschijf, en nu is het de beurt aan de astrologie. Lekker tendentieus; belachelijk maken geen probleem; en vooral eenzijdig de tegenstanders van de astrologie aan het woord laten. Men zou toch normaliter mogen verwachten dat men bij een artikel over astrologie, ook een astroloog om kommentaar zou vragen, maar neen hoor: blijkbaar is alleen de telefoon van skepp bekend.
Men zou ook mogen verwachten dat, wanneer men een artikel over astrologie publiceert, men zich op zijn minst de moeite heeft getroost om de basics te kennen: het verschil tussen "astrologie" bijvoorbeeld (studie van energieŽn), en een "horoskoop" (de energie op een specifiek moment). Het is daarom juist "intelligent" om voor belangrijke ingrepen of projekten het best mogelijke tijdstip uit te kiezen: er bestaan immers slechte en goede momenten om iets te ondernemen. Dit wordt verondersteld al duizenden jaren tot de "basiskennis" van de mens te behoren, maar de "moderne mens" meent in zijn arrogantie alles "onder één noemer te kunnen schuiven", of alles " op "onder één hoop te kunnen werpen." "


Nu, ik heb mijn best gedaan om deze reaktie zo bondig mogelijk te houden. Het is tegenwoordig de lelijke gewoonte om reakties of intervieuws langer dan twee zinnen of 30 seconden niet te publiceren of uit te zenden. Maar niet alle problemen kunnen in one-liners of of in een slogan "samengevat" worden. Mag het dus aub nog ergens inhoudelijk over gaan?
Maar 't ja, anderzijds geldt ook: als men een hond wil slaan, vind men licht een stok. Er "schort" dus altijd wel "iets" aan de reakties pro astrologie. Tegenstanders kunnen zich er met ordinaire gemeenplaatsen en ongenuanceerde verdachtmakingen vanaf maken: wie de astrologie beoefent, is ofwel een volslagen idioot, ofwel een geldwolf met een verfoeilijke deontologie (=geen dus), en liefst van al nog beiden, tegelijk. Onzin mensen!
Ik voer al ruim 20 jaar het "debat" met SKEPP en konsoorten: de naam van de vereniging is in de loop der jaren een keer veranderd, en verschillende personen die krak hetzelfde "discours" voeren, hebben zich erin afgelost. Dan zou men toch mogen verwachten van een vereniging die zogezegd van zijn integriteit zijn handelsmerk en zijn blazoen maakt, dat informatie binnen zijn schoot van persoon tot persoon wordt door gegeven! Maar neen hoor: ik word verondersteld iedere keer opnieuw, van voren af aan, alles "uit te leggen". En dat ik in een turf aan brieven en ellenlange gesprekken, bewezen heb van GEEN idioot te zijn? Geen probleem voor SKEPP: die hebben zogezegd nooit plaats gevonden; men lijdt daar plots aan kollektieve amnesie, wanneer het hen uitkomt!
Over SKEPP zal is dus verder kort zijn: zie dit artikel , dat gezien bij hen "de klok is blijven stilstaan" en ze altijd dezelfde reaktie geven, steeds geldig is.

De teneur van alle artikels in kranten of tijdschriften, of in uitzendingen op tv, is trou-wens steeds dezelfde. Eigenlijk zou me één enkel prototype kunnen gebruiken, iedere keer dat de astrologie in de aktualiteit komt: dat zou eigenlijk geen verschil maken. Men stelt zich daar verder ook blijkbaar geen vragen bij, hoe dat dan komt, dat "machtige" en intelligente mensen, in advies gaan bij astrologen. Men doet dit af met simplistiese "psychologiese" Flair-uitleg, die van hetzelfde kaliber is als die welke men in sensatie-bladen kan aantreffen. Vermits men ervan uitgaat dat de astrologie onzin is, mag men niet de omgekeerde renering volgen: als zoveel intelligente men-sen de astrologie waardevol vinden, dan zou het wel eens kunnen zijn, dat ze een intristieke waarde bezit!
Maar neen hoor, tot deze journalistieke en filosofiese vraagstelling, wil men niet ko-men; het is zoveel gemakkelijker van de astrologie gewoon aan te vallen, en te slach-ten op het altaar van het eenzijdig rationeel denken en het "korrekt" zijn. Het over astrologie hebben is louter goed voor small-talk op recepties, parties en etentjes tussen kennissen. Dat men daarbij een ervaringspakket van duizenden jaren onder tafel veegt, dat vindt men blijkbaar geen probleem. Al die mensen, zij dwaalden mijnheer; maar wij, wij zijn "goed bezig".