Mijn Eindejaar Suggesties 2019-2020

Wat wenst men aan iemand die eigenlijk al "alles" heeft?
Een goede kontinuëring van wat er al is? Maar het leven gaat met ups en downs, met voorspoed én tegenspoed, met positieve én negatieve ervaringen.
En vooral, wat wenst men aan diegene , die dat "alles" juist niet meer heeft: mensen die met een ziekte worstelen, die bedlegerig zijn, of in de laatste rechte lijn van hun leven zitten?

Om deze, en een aantal andere geldige redens, heb ik dus afgeleerd om iemand het allerbeste te wensen. Het is niet realisties, het is te "goed-koop", en het past niet in de nieuwe tendens van konsuminderen.
Wat deze eindejaarsfeesten alvast NIET zijn: een schransfestijn, een piek in het konsumentisme, een festival van overbodige geschenken.
De Christelijke traditie is al een tijd aan het vervagen, en de symboliek van 2000 jaar geleden is verwaterd. Trouwens, het dateert van de tijd dat het Christendom op zijn beurt zijn verhalen en mythen inplante op verhalen die veel ouder waren, en tradities die terug gingen tot de oer-oude rituelen van de Keltiese roots in het Westelijk halfrond. Het ver-haal van de Zon die op sterven na dood was; op de winter-zonne-stil-stand tussen leven en dood zweefde, om uiteindelijk toch ieder jaar een wedergeboorte te kennen en met de belofte van een nieuwe cyclus, opnieuw begon te schijnen. De strijd tussen Licht en Duisternis.

Het spirituele gebeuren ligt dus in alles wat met dat Licht te maken heeft: kerstlampjes ophangen, een kaars aansteken, een batterij thee lichtjes laten branden in de tuin, tot en met een heus vreugde-vuur of meditatie-vuur ontsteken om de overgang van oud naar nieuw te vie-ren. Dat is minder spektakulair dan een serie vuurpijlen te laten ex-ploderen, maar past beter bij de ingetogen sfeer van het evenement.

Alhoewel de feestdagen van het Eindejaar vooral worden geässociëerd met plezier en vermaak, zijn ze vaak ook een bron van stress. Ordinaire stress waar het een wedloop tégen de tijd betreft om alle ka-dootjes en etenswaren aangekocht te krijgen, en alle feestjes georgani-seerd , alle uitnodigingen en kerstkaarten verstuurd te krijgen. Nieuw: de koorts van bestellingen op het Internet. En ook emotionele stress, vooral voor hen die die om de één of andere reden alleen zijn gevallen, of die dagen zonder gezelschap moeten doorbrengen. Precies op zulke dagen waar de huiselijke warmte wordt bezongen in tv-films en op re-klame, voelen velen precies DAN het gemis ervan aan. Ik heb een paar jaren in die situatie vertoeft, en vroeg mij dan af: wat moet ik doen? Deze heksenketel van kerstmarkten en koopjestochten kompleet nege-ren, en mij thuis letterlijk en figuurlijk "begraven"? Ik heb zelfs een jaar geprobeerd om te doen alsof het dagen zoals alle andere waren: maar hoe eet je op Kerst boterhammen met konfituur mét overtui-ging? Ttz, zonder zich tegelijk een duts te voelen, want men kan niet alle signalen uit de buitenwereld blokkeren in zijn kop, en het feestge-druis dringt sowieso zijn woonkamer binnen via alle mediakanalen.

Daarom heb ik devolgende suggesties voor jou indien je in dat geval zou verkeren: maak toch enige versieringen, zo minimaal als je zélf wilt. Kwestie van je niet af te sluiten van de essentie van dit Natuurge-beuren: wat het is en altijd is geweest, en niet wat de mens ervan heeft gemaakt. Maak iets lekkers klaar voor jezelf. En breng de tijd door met iets wat je graag doet, zodat je erin opgaat. Voor mij was dat knutselen en schilderen. Voor je er erg in zal hebben, zullen deze valkuil-dagen voorbij zijn.

En voor hen die deze dagen niét alleen zullen doorbrengen: wees niet "groener dan groen". Voel je niét schuldig met een echte spar in huis, probeer het niet kadootjes-vrij te houden, maar MAAK voor ieder 1 ka-dootje bijvoorbeeld. Een aanrader was het jaar dat ik voor alle gezins-leden een kaarsenhouder in boetseerklei had gemaakt naar hun por-tret. En vooral: DOE iets samen. Maak een wandelingetje, speel een gezelschapsspel of speel een partijtje kaart. Dans! Maar blijf NIET de hele avond aan een tafel zitten zwelgen en praten. Maak het leuk voor jezelf én de anderen. Because: you are only human after all.

Rudy 16 december 2019