Rudies Reflekties
Natuur-Tuin
Kruiden
Bewustzijn
Intu´tie-Energie
Kwalen-Karma
Astrologie
Het Paranormale

Welkom op de eigenzinnige weblog van Rudy Vanderstraeten.

In de tijd van Facebook en sociale media verwacht men iedere dag iets "nieuws". Maar zo zit IK niet in elkaar: ik publiceer maar een nieuw artikel, wanneer ik over iets heb nagedacht en daadwerke-lijk iets te vertellen heb. Diegenen die in de loop der jaren dat deze weblog bestaat hem al eens bezocht hebben, kunnen hier rechts naast in de rubriek "Nieuwste artikels" checken naar de artikels die er bijgekomen zijn. En voor diegenen die hier voor het eerst komen: het volstaat om op een rubriek links of rechts te klikken, om alle artikels per hoofdstuk te kunnen vinden.

Levensbeschouwlijk bevind ik mij in het midden tussen de ratio-nalisten-athe´sten, die niets aannemen, en de mystici-spiritua-listen die alles aannemen. Het gaat hem voor mij in de eerste plaats om de werkelijke onafhankelijkheid van de denker, en om de kracht van het bewustzijn. Dus hier geen reklame; geen klak-keloze overname van wat op de media of op het Net te vinden is, maar de zoektocht naar autenticiteit en waarheid, wars van kon-formatisme, dogmatisme of "politieke korrektheid", en onzin.

Met mijn dank voor je bezoek, en veel lees- en kijkplezier toege-wenst.

                       Rudy Vanderstraeten             20 oktober 2018

Alhoewel ik niet zo happig ben op het direkt "konverseren" op een site of weblog zelf, hou ik wel zeer van echte kommunikatie . Zit je dus met vragen naar aanleiding van iets wat je hier gelezen hebt of van wat je gewoon bezig houdt, aarzel dan niet om met mij kontakt op te nemen. Maar doe het dan op niveau, ttz stuur mij een mail toe naar:

                       rudy.vanderstraeten@gmail.com

Elke mail die mij wordt gestuurd, beantwoord ik. Wederkerigheid mag geen loos begrip zijn.

Zoals je misschien zult opgemerkt hebben, heb is sinds 2012 niet zoveel meer aan mijn site veranderd qua vorm. Sommigen zullen allicht vinden dat ze "het dan wel al hebben gezien". Voor hen kan ik opmerken dat het accent in een website -zoals dat het geval is bij ALLE levensaktiviteiten trouwens- niÚt moet liggen op de ver-andering van vorm. HiÚr ligt het accent op de inhoud, wat inhoudt (!)dat de dingen konstant blijven, en er geen verandering OM de verandering zal plaats vinden. Noch dat ik een nieuw artikel zal publiceren OM iets nieuws te publiceren. De dingen des levens zijn een proces.
Aan alle anderen wens ik veel surfgenot door een in de loop der jaren al omvangrijk geworden "bibliotheekje" aan artikels en reflekties.
                              25 december 2017
Nieuwste Artikels
Voordrachten
Kontakt
Over mezelf
Over de weblog
Muziekvideo's
Maatschappij-
kritiek